درگاه پرداخت
بروز رسانی 
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
من هر روز اول صبح دوتا چیزو چک میکنم
اول قیمت های گوشیو
دوم جیب خودمو {-7-}
آخرشم به این نتیجه میرسم چراغ قوه یازده دوصفر چقد جذابه :|
یازده دوصفر دوست دارم{-41-}
مشاهده همه ی 9 نظر
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
گاهی دوست داری بیای خونه با خستگی درس و دانشگاه
با عشق داد بزنی ...
ننه!!!
ناهار چی داریم؟؟؟
کمک میخوای قربونت برم؟

حتی اگه چندسالی باشه که از فوتش گذشته باشه...
مشاهده همه ی 18 نظر
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
شاید شیطان هم آذرماهی بود که قبول نکرد بر غیرخدا سجده کنه !!
مشاهده همه ی 5 نظر
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
اینقد هی نگو مغرورم بی احساسم
ما که میدونیم یه روزی بد شکستی که اینطور شدی :)
مشاهده همه ی 5 نظر
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
امیدوارم اونی که دوسش دارید بیاد و بگه بهتون اونم عاشقتونه
البته در حد فانتزیه{-32-}
ما که یه نفرو دوست داشتیم
 کصافط سنگ جلوش یه موجود احساسی حساب میشد {-7-}
مشاهده همه ی 2 نظر
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ  ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
ناراحتناراحت
【ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♥【ᓰ̲̅ᗰ ̲̅ᘉ̲̅〇̲̅☂ ̲̅ ᘉ̲̅〇̲̅ᖇ ̲̅ᙢ̲̅ᗩ̲̅ᒪ
این روزا اینقد بارون میاد اگه تلوزیون اعلام کنه امسال کم آبی داریم مسئولیت بمب گذاری هواشناسی رو بر عهده میگیرم :|
مشاهده همه ی 16 نظر
pat_0_mat گروهی که هیشکی دوسش نداره :|
pat_0_mat گروهی که هیشکی دوسش نداره :|
از نظر بابای من هر کی بعد از اون از خواب بلند شه ینی دیر بیدار شده حتی اگه ساعت شش صب باشه:|
مشاهده همه ی 13 نظر
pat_0_mat گروهی که هیشکی دوسش نداره :|
pat_0_mat گروهی که هیشکی دوسش نداره :|
بارون بیاد ، تو و عشقت تو ماشین باشی پنجره ها بخار بگیره... دیگه از زندگی چی میخوای لامصب؟! {-57-}
مشاهده همه ی 25 نظر