خـودکـشی مـرگ قشنـگی کـه بـه آن دل بستـم....دستـه کـم هـر دو سـه شـب سـیر بـه فـکرش هـستم...گـاه و بیـگاه پـر از پـنجـره هـای خطـرم،بـه سـرم مـیزند این مـرتبـه حـتمأ بـپـرم...
ارتباط با کاربر
مشخصات کاربر
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯
1685 پست
108203.75
2819 کاربر
42,922 بازديد
مرد - مجرد
0000/00/00
فراري
هر چه لایق :|
Xperia TX
mazda3
برچسپ ها
من در لیست دیگر کاربران ( مشاهده همه )
 
دوستان من ( مشاهده همه )
 
گروه های من ( مشاهده همه )
 
دوستان مشترک
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
آخرین بازدید کنندگان
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
تـــُــو #رفـــتــہ ای

و بُـــــــحـراסּ نـــوشیدסּ #چــــای

#بـــی تــُـــو در #ایــــסּْ خـــــانــہ

#مُـــهمـــتریـــــסּْ بـــُـــحـــراסּ ِ خـــاورمیــــــــانــہ اســـــــْـــــت و

#ایــــــــــטּ اَحـــْـــــمقْ ــہــــ ا

هَــــــــــــنوـزْ #ســــَـر ِ نَـــــفـــــْت #می جـَـــنگــــندْ .
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
#رَفــْــــتَــــסּ اَتْ


حـــــال ِ #فـِـــعْــل ــہــــ ا را


گـــــــــــرفـت 【 ... 】


{-77-}

≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
#یــــڪـــی از نـــاشناخـــتہ #تــــَــــریـــ


لـــــذّت ـــہـــــای #زنـــــــــــدگی #ایـــــــنہ ڪـــہ ►


#بـــــــا خـــــــودـﭞْ #حَـــــــــــرف •بزنــــــــــــی •(¬‿¬) 

≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
نـقش فـرزند اول در خـانواده {-83-}

ti27fqlcsbxwc9lbg9qx.png
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
اشکــ                               

چمـدان دستــ تــو و تــرس 

مــرگــ                             

هـر 3 مـورد                      

ب ِ چشمـان ِ مـن استــ . . .


卐  فـــحــاش کــبــیــر  卐

همه مشتیا ^_^
تا اونجایی که ذهنم یاری کرد خطاب دادم : ))

#سایت وزین فیسنما خرابه :D
در هر دقیقه فقط میشه 3 تا cm گذاشت :|
نشد به همه خطاب بدم : ))

http://www.upload7.ir/imgs/2014-09/96298108027465782257.jpg
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
روزهای سختم که تموم بشه میرم میزنم رو دوش خدا

و میگم دیگه با کسی اینکارا رو نکن

خیلی سختـــــــــــه :(
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت


روز بــ ــه روز داره شــ ــب تــ ــر مـیـشـ ــه . . . !   :|


≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
حـــالَـــمْ یـہ جـــوریـــہ ڪـہ اِنگــــارْ بـــہـــِـــمْ #گـــفتـــסּْ

#لِــباسْ بــپوش بریـــــمْ خــونـہ مادربُـــزرگ

بــعــْد وقـــتی لبــاسْ پــوشیـــــدمْ

گــُــفتــטْ #ولــِـشْ ڪُـــטْ نمیـــــریـــمْ....

^︵^ 
≮ ᓰ'ᗰ ᘉ〇☂ -_- ᘉ〇ᖇᙢᗩᒪ ≯ ناراحت
نذر ڪـرده ام
یـڪـ روزی ڪـه خوشحالتر بودمـ بیایمـ و بنویسمـ ڪـه
زندگی را باید با لذت خورد
ڪـه ضربه های روی سَر را باید آرامـ بوسید
و بعد لبخند زدُ دوبارهـ با شوق راهـ افتاد
یـڪـ روزی ڪـه خوشحالتر بودمـ میآیمـ و مینویسمـ ڪـه این نیز بُگذَرد
مثل همیشه ڪـه همه چیز گُذشته است
وآب از آسیاب وطَبل طوفآن از نَوا اُفتادهـ است
یـڪـ روزی ڪـه خوشحآل تر بودمـ یـڪـ نقاشی از پاییز میگذارمـ
ڪـه یآدمـ بیاید زمستآن تنها فصل زندگی نیست
زندگی پاییز همـ میشود . رنگآرنگ. از همهـ رنگ...
یـڪ روز ڪـه خوشحال تر بودمـ نذرمـ را ادا میڪـنم تا روزهایی مثل حآلا
ڪـه خستگی و نآتوآنی لایِ دستُ پایمـ پیچیده است
بخوانمشان و یادمـ بیاید ڪـه هیچ بهآری بی زمستان مزهـ نمیدهد
وهیچ آسیابِ آرامی بـی طوفـآن .../
صفحات: 1 2 3 4 5 >