bumim.ir
بروز رسانی 
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
ماهی به آب گفت :بی تو میمیرم 
آب خواست امتحانش کنه گفت :میرم و به حرفات فکرمیکنم 
رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود 
هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن.
کلبه دوست
مشاهده همه ی 23 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مشاهده همه ی 25 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

خوشبختی داشتن کسی است…

 

که بیشتر از خودش
تــــــــــو را بخواهد…
و
بیشـــتر از تــــــــو…...
هیـــــــــــچ نخواهد..
و
تــــــــــو ...
برایش تـــــــمام زندگی باشی ...

عکس و تصویر تو ﻣﺮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺁﺟﺮﯼ ﻣﻦ #ﺩﺧﺘﺮﯼ #ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻭ #ﺳﺮﺩ ﻭ #ﭼﺎﺩﺭﯼ ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ...

مشاهده همه ی 27 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
احساس قشنگیه وقتی بدونی یکی دوست دار

احساس قشنگیه وقتی بدونی یکی دلش برات تنگ میشه
اما قشنگترین احساس وقتیه که بدونی یکی هرگز تورو فراموش نمیکنه.
کلبه دوست
مشاهده همه ی 37 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مشاهده همه ی 20 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند

پراز حس های خوبند

پراز حرف های نگفته اند

چه هستند، هستند

و چه نیستند، هستند ..

یادشان

خاطراشان

حس های خوبشان

آدمها بعضی هایشان

سکوتشان هم پر از حرف است

negahesard
مشاهده همه ی 16 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
ادم وقتی یه حس تکرارنشدنی روبایکی تجربه میکنه دیگه اون حس روباهیچکس دیگه ای نمیتونه تجربه کنه!بعضی حس های خاص وناب هستند...مثل بعضی ادم ها!
مشاهده همه ی 8 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
کسی را که دوست داری دوستت ندارد...کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نداری...اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد به رسم و آئین زندگانی به هم نمی رسند و این رنج است...زندگی یعنی این...
.
negahesard
مشاهده همه ی 6 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
ارکسی که دوستش داری، ساده دست نکش شاید دیگر هیچکس را مثل اون دوست نداشته باشی، از کسی هم که دوستت دارد به آسانی نگذر شاید هیچوقت هیچکس را مثل تو دوست نداشته باشد
negahesard
مشاهده همه ی 9 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
دلتنگ شدن برای کسی …
این نیست که از آخرین باری که او را دیده اید
یا با او صحبت کرده اید چقدر گذشته است !!!
بلکه دلتنگی آن لحظه ایست که در حال انجام کاری هستید ،
و آرزو می کنید که …
کاش او نیز اکنون کنار شما بود !!!
negahesard
مشاهده همه ی 4 نظر