bumim.ir
بروز رسانی 
مولانا.
مولانا.
http://www.upsara.com/images/w9g5_5.jpg
کلبه دوســت
مشاهده همه ی 5 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

داشــــتن یکـــی کـــه
دوستـــش داشـــــــته باشی و
بدانـــی 
او نـــیز بیشتـــر از جـــانش دوستـــت دارد
اوج خوشــــــــبختیست ..!
مشاهده همه ی 10 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

بعضی آدمها پر از مفهوم هستند

پراز حس های خوبند

پراز حرف های نگفته اند

چه هستند، هستند

و چه نیستند، هستند ..

یادشان

خاطراشان

حس های خوبشان

آدمها بعضی هایشان

سکوتشان هم پر از حرف است

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 8 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

آدم هـــای خــوب

از يـاد نمـيـرن

از دل نمـيـرن

از ذهـــن نـميـرن

ولـــی زودتــر از ايــن کـــه فـکـــرش رو بـکـــنــی

از پــيـشـت مــيــرن

مشاهده همه ی 4 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند

که برای تو باشند یا تو برای آن ها !


اصلا به آخرش فکر نمی کنی ،

آنها برای اینند که دوستشان بداری

آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ،

یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست …


این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت

تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد!
مشاهده همه ی 3 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
آدمهایی هستند كه شايد كم بگويند "دوستت دارم"
يا شايد اصلا به زبان نياورند دوست داشتنشان را…
بهشان خرده نگيريد! 
اين آدمها فهميده اند "دوستت دارم"
حرمت دارد، مسئوليت دارد…
ولي وقتي به كارهايشان نگاه كني،
دوست داشتن واقعي را ميفهمي…
ميفهمي كه همه كار ميكند تا تو بخندي…تا تو شاد باشي…
آزارت نميدهد…دلت را نميشكند….
به هر دري ميزند كه با تو باشد…
من اين دوست داشتن را مي ستايم…
مشاهده همه ی 4 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند

پراز حس های خوبند

پراز حرف های نگفته اند

چه هستند، هستند

و چه نیستند، هستند ..

یادشان

خاطراشان

حس های خوبشان

آدمها بعضی هایشان

سکوتشان هم پر از حرف است

مشاهده همه ی 6 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
یه جور دوست داشتن هایی هست که هیچوقت پاک نمیشه از دل آدم ...
حتی با اشتباه ...
حتی با مرور زمان ...
حتی با هرچیز دیگه ...
این دوست داشتنا شاید فقط یه جور از دل آدما پاک شه ...
اونم مردن هست ...
همیشه
همه جا
همه ی لحظه ها
دوست داشتنت تو قلبم حک شده و هست
مشاهده همه ی 11 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
http://rozup.ir/view/1239049/1452925852803005_orig.png

عشق ، فقط دوست داشتن و علاقه نیست
احساس مسئولیت است
نسبت به آنکه به خودت وابسته اش کرده ای مسئولی
باید همیشه در کنارش باشی
با کارهایت، رفتارت، توجهت به او نشان دهی که از بودنش خوشحالی
که داشتنش همانطور که قبلا آرزو بود، اکنون مهمترین بهانه شکرگزاریست
باید بگویی تا آسوده شود از این فکر،
که مبادا برای تو مزاحم است
مبادا دوستش نداری!
وقتی پیمانی بستی، پای بر پیمان خود بند باش...
باید همیشه باشی، همیشه عاشق بمانی
!


مشاهده همه ی 8 نظر
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
مهربونمهربون
أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ
ماهی به آب گفت :بی تو میمیرم 
آب خواست امتحانش کنه گفت :میرم و به حرفات فکرمیکنم 
رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود 
هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن.
مشاهده همه ی 27 نظر