bumim.ir
بروز رسانی 
mohaddese
شیطونشیطون
mohaddese
مشاهده همه ی 12 نظر
baran
baran
HamMihan-20159175314282205581430636927.7

تمـــــــام زنها شاعر می شدند
اگر مردها گریستن بلــــــــد بودند
. . . و
می‌توانستند
با رقص ِ چشم هایشان
طوفـــــان به راه بیاندازند
هیـــــچ مردی شاعر نمی شد
اگر زنی در کار نــــــــــــبود

مشاهده همه ی 2 نظر