bumim.ir
بروز رسانی 
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)

niniweblog.com


چه آتشی که گرفت وجود همه ما را این "آتش فراق"نتیجه تصویری برای آتشنشانهای پلاسکو


aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%

مشاهده همه ی 5 نظر
کســ♥ــــی شبــ♥ــــیه هیچـــ♥ـــکس
مهربونمهربون
کســ♥ــــی شبــ♥ــــیه هیچـــ♥ـــکس
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

ارزش   دوست

Sterren Plaatjes

 به   دانایی   اوست

Sterren Plaatjes

rosgol.ir%20%2814%29.gif


11.gif


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


http://www.upsara.com/images/zh9v_6.gif
رویای قلبم
مشاهده همه ی 57 نظر
Reza
Reza

شهنوازی کن نگارا، ساز میخواهم چکار؟
من که ایمان داشتم اعجاز میخواهم چکار؟
تا صدایت گوش هایم را نوازش میکند،
تار و سنتور و نی و آواز میخواهم چکار؟

images.jpg

مشاهده همه ی 85 نظر
Reza
Reza
من ندیدم خوشتر از جادوی تو

ای سکوت، ای مادر فریادها!

گر سکوت خویش را می‌داشتم
زندگی پر بود از فریاد من !

گم شدم در این هیاهو، گم شدم
تو کجایی تا بگیری داد من؟

Image result for uharki ljpv;
مشاهده همه ی 106 نظر
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
نتیجه تصویری برای جدا کنندهسنگ کي مي پاشد از هم با خيال اشک و آه؟

 

کوزه ي دل ها به اين علّت، سفالي مي شودنتیجه تصویری برای کوزه و دل


نتیجه تصویری برای جدا کننده

مشاهده همه ی 20 نظر
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)


تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای مدافعان حرم


نتیجه تصویری برای جدا ساز مذهبیمشاهده همه ی 4 نظر
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
تصویر مرتبط
thumb_HamMihan-2016184916467301609148136


تصویر مرتبط

مشاهده همه ی 8 نظر
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)

تصویر مرتبط


قرص میخوردم
ولی بیماری ام بهتر نشد ..
پرســــيدن به موقـــــع ميــــخوري؟؟؟
جوابم "نـــه" بود...
گفتند: عـلت همين است...
تازه فــــــهميده بودم....
چرا نمازم مانع
"
فســـــاد" و "فحشــــا" نيست!
به مـــوقع نمـي خوانـــدم!!!

نمازم را


نتیجه تصویری برای قرص میخوردم


نتیجه تصویری برای جداکنندهمشاهده همه ی 9 نظر
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)
آروم و عادیآروم و عادی
اسرا(لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی)

نتیجه تصویری برای متحرک

نتیجه تصویری برای مذهبی


تصویر مرتبط
مشاهده همه ی 81 نظر