بروز رسانی 
matin
matin
وقتی به عکس شناسنامم نگاه میکنم میفهمم این ذات ادمه که باید قشنگ باشه!!!
مشاهده همه ی 1 نظر
عبدالله کدخدایی
مهربونمهربون
عبدالله کدخدایی

حضرت علی(ع): مردمان بی همت وترسو از خوف ذلت و سختی  همیشه در خواری ذلت زندگی میکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.•❤•.❀•..neda.•❤•.❀•
آروم و عادیآروم و عادی
.•❤•.❀•..neda.•❤•.❀•

بخـنــد  هــرچـنــد  غـمـگینــی

   بـبخــش  هــرچـنـد   مـسکینـــی

 فـرامـوش کــن هــرچـنــد    دلــگیــــری

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت   ...

 بخنـــد  ببخــش و فرامـوش کـــن

  هــرچـنــد میدانم ...  آســـان نــیســـت.

مشاهده همه ی 2 نظر
.•❤•.❀•..neda.•❤•.❀•
آروم و عادیآروم و عادی
.•❤•.❀•..neda.•❤•.❀•
دیروز می توانست پایان زندگی من باشد.
       پس امروز که زنده ام معجزه ای از جانب خداوند است.
       در حقیقت دیدن هر روز معجزه ای از جانب اوست.
       خدایا تو را شاکرم به خاطر امروزم که به من عطا فرمودی.
        و به تو قول خواهم داد تا امروز را سرشار از زیبایی سازم.
        و آن را آنگونه که تو دوست داری بسازم{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
مشاهده همه ی 2 نظر