bumim.ir
SMSPLZ.com – مرجع بزرگ اس ام اس , جوك , عكس , مطالب طنز , در ايران

.
.
سلام به همه دوستان فیسـ ـنما

به چند نویسنده جهت نویسندگی در وب سایت SMSPLZ.COM نیازمندم .

از طریق پیغام خصوصی خبرم کنیـ ـد ..

یا حقّ

سید سجاد حسینی
بروز رسانی 
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo
زندگی به من آموخت
که هيچ چيزازهيچکس بعيد نيست !

نخل‌های وحشی - ویلیام فاکنر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo
بعضی از آدم ها با رفتنشان درسی به ما می دهند که اگر می ماندند، هرگز آن را نمی آموختیم !

خانواده‌های خوشبخت - کارلوس فوئنتس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo
*****
"تو کز خاموشی ام فهمی نداری
چه خواهی فهم کردن از کلامم ؟"

شفیعی کدکنی 
مجله بُخارا ، شماره 98، اسفند 92

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo
"زندگی آنچه زیسته ایم نیست ، بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده و آن گونه است که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم."

 گابریل گارسیا مارکز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo
"برای هر عاشق، هر دیداری با معشوق یک جشن است."

کتاب ِ سخن عاشق، رولان بارت، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید