bumim.ir
بروز رسانی 
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
Image result for ‫عکس نوشته تیکه دار‬‎
مشاهده همه ی 9 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

ب گند نکشید دوست داشتن را . . .!
وقتی هنوز،تکلیفتان با خودتان ک هیچ،
با دلتان هم معلوم نیست . . .
خانه خراب می شوید اگر،حرمت نگه ندارید . . .!
ب یک باره می بینید نابود شد . . .
هر آنچه ک ب خیالتان ساخته بودید !
یاد بگیر عزیز من . . .
ب زبان اگر آوردی دوستت دارم را،حواست باشد ک با تمام وجود می گویی . . .
ک چشمهایت جای دیگر نیست!فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند!
حواست باشد ک گاهی . . .
اعتماد،تمامِ چیزیست ک از یک آدم می ماند . . .
ک شکستنش یعنی مرگ . . .!
یعنی نابودی . . .!
یادت باشد،هم آغوشی با هر کس افتخار نیست!
ک اگر ماندی پای آغوش یک عشق،هنر کرده ای . . .
اگر ساختی دنیایت را میانِ بازوانِ مردی . . .
اگر باختی تمامت را برای چشمان بانویی . . .
هنر کرده ای . . .
ب گند نکشید . . .
عشق را . .

مشاهده همه ی 1 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia

کاش یکم جرات داشتیم
ای کاش
میرفتیم سراغ گوشیمون
رو اسمش میرفتیم
زنگ میزدیم
ساعتها پشت خط میموندیم
حالا که جواب داد میگفتیم :
ببین دلم برات تنگ شده ...
همین
واسه کار دیگه هم زنگ نزدم 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
بعضی از آهنگها حرف دل آدمو میگه که خودش نمیتونه به کسی بگه!..........
مشاهده همه ی 4 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia


Image result for ‫امتحانات خر است‬‎

مشاهده همه ی 15 نظر
kimia
مو قشنگمو قشنگ
kimia
Image result for ‫متن دلتنگی سریال شهرزاد‬‎...
مشاهده همه ی 5 نظر