bumim.ir
بروز رسانی 
maryam
maryam
بسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! .
پئر بُورتن
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maryam
maryam

وقتی از خدا درخواست می کنید، بزرگترین را بخواهید!
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته
مهربونمهربون
فرشته
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maryam
maryam

آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود ...
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
maryam
maryam
خوشبختی چیزی جز لذت بردن از همین روزهای معمولی نیست ...
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ پـــــــریــــــــωــــــا ღ(عـشـقـولـیــا)
لوسلوس
ღ پـــــــریــــــــωــــــا ღ(عـشـقـولـیــا)
Image result for ‫جک کده‬‎
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
maryam
maryam

حال زندگی وقتی خوب میشه

که اول هوای خودت رو داشته باشی
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maryam
maryam

یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه
بعدش از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه، نه که نخواد، نمیتونه
زیادی بکشی در میره میخوره تو چشم و چالت!
این جریان خیلی از آدماست، آدم ها رو بیشتر از تحملشون تحت فشار قرار ندید
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ پـــــــریــــــــωــــــا ღ(عـشـقـولـیــا)
لوسلوس
ღ پـــــــریــــــــωــــــا ღ(عـشـقـولـیــا)
Image result for ‫جک کده‬‎
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر