bumim.ir
بروز رسانی 
محمود
خجالتیخجالتی
محمود
salam khobi
مشاهده همه ی 2 نظر
faeze
آروم و عادیآروم و عادی
faeze
Faze Sangin-FAZ2FUN.IR.jpg
مشاهده همه ی 19 نظر
محمود
خجالتیخجالتی
محمود
تا که بودیم نبودیم کسی،

کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند،

خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آئینه بدانیم چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست

در حیرتم از مرام این مردم پست

این طایفه ی زنده کش مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا

تا رفت به عزت ببرندش سر دست

آه میترسم شبی رسوا شوم،

بدتر از رسواییم تنها شوم

آه ازآن تیر و از آن روی و کمند،

پیش رویم خنده پشتم پوزخند

مشاهده همه ی 3 نظر
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ
شادشاد
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ
آنچه شنیدید زخود یا زغیر
وآنچه بکردند زشر و زخیر
بود کم ار مدت آن یا مدید
عارضه ای بود که شد ناپدید
و آنچه بجا مانده بهای دل است
کان همه افسانه بی حاصل است نیما یوشیج
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ
شادشاد
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ

به چشم کور از راهی بسی دور
به خوبی پشه ای پرنده دیدن
به جسم خود بدون پا و بی پر
به جوف صخره ای سختی پریدن
گرفتن شر زشیری را در آغوش
میان آتش سوزان خزیدن
کشیدن قله الوند بر پشت
پس آنکه روی خار و خس دویدن
مرا آسانتر و خوشتر
بود زان
که بار منت دو نان کشیدن

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ
شادشاد
ṧα⑂℮ ℌαṧ⊥αღ

از این راه شوم ،گرچه تاریک است
همه خارزار است و باریک است
ز تاریکیم بس خوش آید همی
که تا وقت کین از نظرها کمی... نیما یوشیج

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمود
خجالتیخجالتی
محمود
مشاهده همه ی 15 نظر