bumim.ir
بروز رسانی 
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
Loveimpossible لبخندت از بلـــــور باید بــــــــاشد
چشمت دریــــــای نور باید بـاشد
اصلا  می دانی  این همه زیبـایی
از نـــا محرم به دور بـــاید باشد ؟
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
?tp=41&post_id=311982427 پیشِ مردم کج مکن" گردن"
که حیرانت کنند...
آبرویت برده و بدتر
پریشانت کنند...
سفره دل باز کن درهنگام سجود،
پیشِ " الله" کن گدایی،تا که "سلطانت" کند...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
- 11:20 دنیای دستها از هر دنیایی بی وفاتر است.....
امروز دستهایت را می گیرند
قصه عادت که شوی همان دستهارا برایت تکان میدهند
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج

میان حرف هایت می نوشتی :

زندگی زیباست و من هم زندگی را در تو میدیدم

برو استاد خوبی ها ب من درس وفا دادی

و من هم خوب فهمیدم وفا یعنی خداحافظ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
1395/02/6 - 10:37
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
کسی که برایت آرامش بیاورد...
  مستحق ستایش است.............
  انسان ها را در زیستن بشناس...
  نه در گفتن...
  در گفتار همه آراسته اند.


كوروش ميگويد:"بودن با كسى كه دوستش ندارى و نبودن با كسى كه دوستش دارى همه اش رنج است،پس اگر همچون خود نيافتى مثل خدا تنها باش و اگر يافتى آنرا چنان حافظ باش كه گويا جزء ي از وجود توست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج


داروغه شهرها شدم تا یار خود پیدا کنم
جویم نشان خانه اش مجنون ره لیلا کنم

بر هم زنم آباده ها جان را فدای او کنم
هر سو روم تا عاقبت در یاد او سکنا کنم

در کوی و برزن می روم به هر دری در میزنم
شاید به خود خواند مرا در قلب او ماوا کنم

دل را به دریا می زنم سر را به راهش می دهم
هر قطره از خون در رگم در راه او اهدا کنم

یارب به او افشا نکن رنج و غم در سینه ام
خواهم رسم به پای او جان در رهش فدا کنم

جدا شوم ز هر غمی رها شوم به عالمی
چو باشد او کنار من جشنی دگر به پا کنم

در آسمان و در زمین زیبا نباشد مثل او
از شوق وصلش هر زمان خدا خدا خدا کنم

بهروز نائیج
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
دنیا خیلی آدم بد داره....ولی یه عده آدم خوب هستند که همیشه باعث میشند خدا به آدمها امیدوار باشه.... پس دوست من هیچ وقت به خاطر بدی بقیه تو هم بد نشو....چون ممکن تو جزو همون آدمای خوب باشی که خدا به خاطرشون بدی بقیه رو تحمل میکنه....
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حامی نتا ج
مهربونمهربون
حامی نتا ج
سلام   صبح  زیبای همه مازندرانی های عزیز بخیر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید