از ساعت 4:15 دقیقه تا 5:50 دقیقه بامداد ، سایت به دلیل پشتیبان گیری از دسترس خارج میشود.

بدلیل بررسی وضعیت سرور ها موقتا سایت از دسترس خارج میشود

بدلیل انتقال اطلاعات به سرور جدید سایت دقایقی از دسترس خارج خواهد شد

سایت به مدت 5 دقیقه از دسترس خارج خواهد بود

به دلیل بروزرسانی به مدت 5 دقیقه سایت در دسترس نخواهد بود

بروز رسانی