bumim.ir
                                        

             57.gif


        
بروز رسانی 
rezamoosavi
آروم و عادیآروم و عادی
rezamoosavi
عکس ‏پند های زندگی‏
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezamoosavi
آروم و عادیآروم و عادی
rezamoosavi
عکس ‏پند های زندگی‏
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr


ﺍﯼ ﺟﺎﻥِ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦِ ﻣﻦ ﺍﯼ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﻝ...
ﻣﻴﻞِ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﻣﻴﻞِ ﺗﻮ ﺳﻮﯼ ﺩﻝ...

ﺑﺮ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺟﺎﻥ ﻫﻤﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭﺍ ﺣﺴﺮﺗﺎ... ﺍﮔﺮ ﻧﺪﻫﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﻝ...

ﭼﻮﻥ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪﺍﻡ ﺳﺮِ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪ ﮔﺮﻩ
ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﺭﺍﺯِ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺁﻳﺪ ﺯ ﺑﻮﯼ ﺩﻝ

ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩِ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﺒﺎ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺯ ﺳﻨﺒﻞِ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﻮﯼ ﺩﻝ

ﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﻳﺪ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻝ ﻧﺪﻳﺪ
ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺖ، ﺧﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﺭﻭﯼ ﺩﻝ

ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﻝ ﻧﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﮐﺰ ﺁﺏِ ﭼﺸﻢ
ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺳﺒﻮﯼ ﺩﻝ

ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺯ ﺍﻫﻞ ﺩﻟﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﻝ ﻣﺒﺮ
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﯽﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺩﻝ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

Erg41.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید