bumim.ir
بروز رسانی 
باران
مهربونمهربون
باران
به 
بعضیا
باید گفت
خیلی ببخشید که حواسم فقط به شما بود..........
مشاهده همه ی 5 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
حتی
اگر در میان مردم این شهر
فقط
یک نفر تو را بفهمد کافیست.......
مشاهده همه ی 4 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
سادگی را
هر جا یافتی
همانجا
بمان
پشیمان نمیشوی
رنگش سبز است..........
مشاهده همه ی 9 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
گاهی
با خودم فکر میکنم
درختی که تنها 
بالای کوه زندگی میکند
چرا باید از جنگل فرار کرده باشد..........
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 5 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
بعضی وقتها 
تنهایی 
آنقدر به آدم می آید
که
هیچ چیز حالت را خوب نمیکند
جز اینکه
هی خودت قدم بزنی خودت را...........
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 3 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
گاهی اوقات 
زندگی
حس شوخ طبعی بیرحمانه ای داره
چیزی رو که همیشه دنبالش بودی رو
تو بدترین زمان ممکن بهت میده.............
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 7 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
برای آزادی
لازم
نیست
زمین و آسمان بخرید
تنها 
خودتان رانفروشید....
یکباردیگرای عشق
مشاهده همه ی 6 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
مشاهده همه ی 3 نظر
باران
مهربونمهربون
باران
میخواهم
به یاد من باشی
اگر تو به یاد من باشی
عین خیالم نیست
که
همه مرا فراموش کنند٫٫٫٫٫٫
یکباردیگرای عشق
مشاهده همه ی 6 نظر