bumim.ir
بروز رسانی 
amir kamali
آروم و عادیآروم و عادی
amir kamali
11 دی ماه، هشتاد و چهارمین زادروز پهلوان آواز ایران
استاد ایرج (حسین خواجه امیری)
خجسته باد

ASLI.JPG

هنوز هم رادیوهای کوچک صدای دلنواز را نوید می دهند،گوشها را بر رادیو نهاده و نفس ها در سینه محبوس است،تا نوایی بشنوند از حنجره طلایی شخصی که رنج دوران را بر گنج قارون ترجیح می دهد.هنوز هم که هنوزه هیچ قلبی رو نشکسته،گاهی از زبان استاد بنا،گاهی از زبان گلفروش و گاهی هم دستفروش و زندانی با قلب ها سخن می گوید.

همه او را می شناسند،هنوز هم که هنوزه اشک های حلقه زده در چشم های کم فروغ و بی فروغ پیرمردان با شنیدن این صدا فرو می ریزد و آرام بر گونه های رنج دیده و پرتلاطم می لغزد.او شور و اشتیاق جوانی و غرور مردانگی را دوباره در دست های لرزان و سینه پرآه به هیجان وا می دارد و اینک این جوانان صد آفرین بر حسن انتخاب بزرگترها زده اند که خواهان چنین نغمه و نوای دلنشین بوده اند و چنین است که ایرج مهمان همه قلب هاست.

مشاهده همه ی 16 نظر
amir kamali
آروم و عادیآروم و عادی
amir kamali
11 دی ماه، هشتاد و چهارمین زادروز پهلوان آواز ایران
استاد ایرج (حسین خواجه امیری)
خجسته باد

ASLI.JPG

هنوز هم رادیوهای کوچک صدای دلنواز را نوید می دهند،گوشها را بر رادیو نهاده و نفس ها در سینه محبوس است،تا نوایی بشنوند از حنجره طلایی شخصی که رنج دوران را بر گنج قارون ترجیح می دهد.هنوز هم که هنوزه هیچ قلبی رو نشکسته،گاهی از زبان استاد بنا،گاهی از زبان گلفروش و گاهی هم دستفروش و زندانی با قلب ها سخن می گوید.

همه او را می شناسند،هنوز هم که هنوزه اشک های حلقه زده در چشم های کم فروغ و بی فروغ پیرمردان با شنیدن این صدا فرو می ریزد و آرام بر گونه های رنج دیده و پرتلاطم می لغزد.او شور و اشتیاق جوانی و غرور مردانگی را دوباره در دست های لرزان و سینه پرآه به هیجان وا می دارد و اینک این جوانان صد آفرین بر حسن انتخاب بزرگترها زده اند که خواهان چنین نغمه و نوای دلنشین بوده اند و چنین است که ایرج مهمان همه قلب هاست.


مشاهده همه ی 8 نظر
amir kamali
آروم و عادیآروم و عادی
amir kamali
تصاویر خنده دار شهریور 95
مشاهده همه ی 44 نظر
amir kamali
آروم و عادیآروم و عادی
amir kamali
تصاویر خنده دار مرداد 95
مشاهده همه ی 6 نظر
amir kamali
آروم و عادیآروم و عادی
amir kamali
تصاویر خنده دار مرداد 95
مشاهده همه ی 6 نظر