bumim.ir
بروز رسانی 
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا
:
چیزی به نام شکست عشقی وجود ندارد
هیچ وقت عشق، کسی را شکست نمی دهد
همین که لحظه ای عشق را درک کرده باشی
همین که برای چند ثانیه
 لذت در آغوش کشیدن کسی را
که عاشقانه دوستش داری حس کرده باشی
همین برای پیروز بودنت کافی است
ماندن یا رفتن
رسیدن یا نرسیدن مهم نیست
وقتی مفهوم عشق را تجربه کرده باشی
یک قدم
از بقیه انسان های روی زمین
جلو تر هستی

کلبه دوست
مشاهده همه ی 6 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا


-اَگہ برآت غیرتۍ میشعـ^-*💜
-اَگہ روت حسآسعـ🙈👅
-اگہ حرسِت میدعـ👀💕
-اَگہ وقتۍ میخَندے اَز خندت خَندش میگیرعـ^-^😸
-اَگہ بآهآت مِهربونعـ🌙🐬
-اَگہ بِهت اَخمآےِ کوچولو میکُنعـ👽❤️
-اگہ وقتۍ شآلت رفت عَقب میگہ اونو بکش جُلو-.-💎
-اَگہ دستآتو مُحکم میگیرعـ🍕💘
-اَگہ تو مهمونیآ ےِ دفعہ در گوشت میگہ خیلۍ خوشکل شدے عزیزمـ💋💦
-اَگہ سر بہ سرت میزآرعـ🐰💓
-اَگہ قربون صدقت میرعـ*-*😻
اَگہ نگرانت میشعـ🙇📱
-اَگہ وقتۍ با پسرآےِ دیگہ حرف میزنۍ بد اَخلاق ترین پسر دُنیا میشعـ🔑🙅‍♂
•اون موقع ست کہ نمیتونۍ اَزش بگذرے💙
•اون موقعست کہ تُ شدے تَموم وُجوش
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 17 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا

↯ ســـــلامتـی ڪـــــسے ڪـہ↯

↯ اســمش تو گوشــیتــــــہ↯

 ↯شــمارش زیر دســتت↯
  
 ↯عــڪسش تو گالــریت↯ 
  
 ↯دارے از دلتنگــے خفـہ میشــے↯ 
  
 ↯اما یــاد بــے معرفــتیاش↯
  
 ↯یاد آدمـاے دور و برش ڪہ میوفتــے↯ 
  
 ★☆مجبــورے بگــے☆★
  
 ∝بیخیال اون ڪہ مثـل من تنهــا نیست ..
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 43 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا
اینم حال امشبــــــــــــ من...{-31-}{-31-}
مشاهده همه ی 46 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا

+چرا ایقد بد شدی؟
-بد شدم؟
+خیلی
-نمیدونم :)
+تو قبلا عاشق بچه ها بودی ولی الان حوصله اوناهم نداری
-قبلا خوب بودم؟
+قبلا خیلی مهربون بودی
-شاید بخاطر اینه که یاد گرفتم نباید مهربون باشم چون وقتی مهربونم همه منو یادشون میره وقتی بد باشم همیشه تو ذهنشون میمونم:)
+چون همه چیزو میریزی تو خودت اینجوری شدی؟
-من به تنهایی عادت کردم عادت کردم کسی نباشه که باهاش دردودل کنم
+پس چرا اینقد بد شدی لعنتی؟
-قلب من قبلا مهربون بود؟
+خخییلللی
-قلب خوبه ولی وقتی بشکنه بد میشه:) 
💔💔💔

ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 19 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا
دختره و خل بازیاش....
منــــــــــــــــــــــــــــــــو و دوستام یهویی دیشب....
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 14 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا

اینو قبول دارے؟؟
وقتی از عشقت جدا میشی.. ✘↬
اولش داغی... ✘↬
میگی بیخیال دنیا رو عشقه.. ✘↬
ی چن ساعت ک میگذره...✘↬
هی تند تند گوشیتو چک میکنی..✘↬
عصبی میشی..✘↬
میری اس ام اسایی ک داده بود رو همشونو چندبار از اول میخونی..✘↬
میری تو گالری و به عکساش نگاه میکنی..✘↬
یدفعه گوشیتو میذاری کنار و خیره میشی ب رو ب روت..✘↬
فکر میکنی..✘↬
ب همه چی..✘↬
الآن کجاس ؟ ✘↬
چی کار میکنه؟✘↬
اونم دلش برا من تنگ شده؟✘↬
اونم داره کم کم ،کم میاره؟✘↬
چی شد اون دوست دارم گفتنا..؟✘↬
اون عشقم گفتنا..✘↬
اون قول و قرارا...؟ ✘↬
حالا میری تو خاطراتت دنبال نشونی بگردی ک ببینی واقعا عاشقت بوده یا نه... ✘↬
وارد خاطرات ک میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست... ✘↬
این کارا میشه کار هر روزت... ✘↬
دیگه شبا بهم شب بخیر نمیگه..... ✘↬
دیگه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی. ✘↬
دیگه امیدی ب هیچ چیزی نداری... ✘↬
دیگه ... ✘↬
            ♥♪عــــــــــــــــــــاشــــــــــق♪ ♥ 
                                               نمیشی ...
و "تــــــــــو"
               دیگه یه مرده ی متحرک محسوب ✘↬ میشی!>>>
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 18 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا
لبــــــــــ هایم عزادار حرفای ناگفته است....
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 7 نظر
دنیا
ناراحتناراحت
دنیا

گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایے💬
بہ کجـا رسـیدے✔
و بہ کجـا نرسـیدے❌
گـاهے وَقتـا فَـقـط زنـدگـےکـن🚶
یاد قولهایے کـہ بہ خودِت دادے نَبـاش❌
یہ وقتایے شَرمنده خودِت نَبـاش❌
«دِ آخہ مَشتے تَقصیر تو نیست کِہ
 تو تلاشتو کردے امــــــا نَشـــد »
یہ وقتایے جَواب خودِتو نَده ✋
هَر کے اَزت پُرسید چرا اینجایہ زندگے گیر کردے👉
"لـــبـــخَـــنـــد بــزن "و بگو:
کـم نَذاشتَــــم حاجّے😏
امـّــــا نــشــد ❌
یہ وقتایے فَقط از زِنده بودَنِت لِّذت بِـبَر👍
درُستہ سَختہ ولے تو تلاشِتو بُکن💫
دُنیــا هَمینہ بہ مُولا غَمِتــ نَباشہ مَشتے...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 13 نظر