bumim.ir
بروز رسانی 
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
نفوذ آمریکایی در انیمیشن اوبلیکس و آستریکس+دانلود دوبله انیمیشن%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8خلاصه داستان:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان نام پویانمایی محصول مشترک کشورهای فرانسه و بلژیک می‌باشد که به کارگردانی آلکساندره آسیه و لوئیز کلیچی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ عرضه شده است. سزار برای از بین بردن دهکده‌ی گالی تمام سعی خود را می‌کند. او برای این کار باید روستاییان را به فرهنگ رومی جذب کند و جامعه جدید رومی را بنا کند…

پرده اول: حمله نظامی

در سری قبل این انیمیشن سزار تقریبا تمام دنیا را گرفته بود به جز دهکده گلی ها ، این دهکده تنها جبهه مقاومت در برابر این پادشاه رومی بود پس تمام سعی خود را میکند که این دهکده را از بین ببرد. از انواع و اقسام استراتژی های جنگی استفاده میکنند که در همه آنها شکست می خوردند زیرا این دهکده از یک معجون نیروزا استفاده میکردند که در برابر رومی ها مقاومتشان زیاد می شد و البته دستور این معجون فقط در دست پیر این دهکده قرار داشت پس سزار باید تغییری در استراتژی هایش ایجاد میکرد...

پرده دوم: تغییر استراتژیک

در این سری از انیمیشین که به کاخ خدایان موسوم است سزار میکوشد راه نابودی این دهکده را کشف کند زیرا در حمله نظامی شکست ناپذیر بودند پس باید راه دیگری می یافت ، تغییر استراتژیک ایجاد می کند و این تغیر چیزی نبود جز محاصره این دهکده توسط کاخ های سر به آسمان برافراشته و ایجاد شهری جدید، و البته در همان وهله اول اوبلیکس و پیر دهکده پی میبرند که رومی ها نقشه شومی در سر دارند و از ایجاد این کاخ ها جلوگیری می کنند و پس از یک غفلت اولین کاخ رومی زده می شود و از آنجا که گلیها به مردم رومی آسیب نمی رساندند رومی ها تصمیم میگیرند که سریع مردم رومی را در آن سکنی بدهند که البته موفق هم بودند و تا اینجا بازی 1-1 برابر است
ادامه مقاله در لینک زیر:
ba30rati.blog.ir/pos 

کانال ما را دنبال کنید
telegram.me/ba30rati
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
نفوذ آمریکایی در انیمیشن اوبلیکس و آستریکس+دانلود دوبله انیمیشن%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8خلاصه داستان:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان نام پویانمایی محصول مشترک کشورهای فرانسه و بلژیک می‌باشد که به کارگردانی آلکساندره آسیه و لوئیز کلیچی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ عرضه شده است. سزار برای از بین بردن دهکده‌ی گالی تمام سعی خود را می‌کند. او برای این کار باید روستاییان را به فرهنگ رومی جذب کند و جامعه جدید رومی را بنا کند…

پرده اول: حمله نظامی

در سری قبل این انیمیشن سزار تقریبا تمام دنیا را گرفته بود به جز دهکده گلی ها ، این دهکده تنها جبهه مقاومت در برابر این پادشاه رومی بود پس تمام سعی خود را میکند که این دهکده را از بین ببرد. از انواع و اقسام استراتژی های جنگی استفاده میکنند که در همه آنها شکست می خوردند زیرا این دهکده از یک معجون نیروزا استفاده میکردند که در برابر رومی ها مقاومتشان زیاد می شد و البته دستور این معجون فقط در دست پیر این دهکده قرار داشت پس سزار باید تغییری در استراتژی هایش ایجاد میکرد...

پرده دوم: تغییر استراتژیک

در این سری از انیمیشین که به کاخ خدایان موسوم است سزار میکوشد راه نابودی این دهکده را کشف کند زیرا در حمله نظامی شکست ناپذیر بودند پس باید راه دیگری می یافت ، تغییر استراتژیک ایجاد می کند و این تغیر چیزی نبود جز محاصره این دهکده توسط کاخ های سر به آسمان برافراشته و ایجاد شهری جدید، و البته در همان وهله اول اوبلیکس و پیر دهکده پی میبرند که رومی ها نقشه شومی در سر دارند و از ایجاد این کاخ ها جلوگیری می کنند و پس از یک غفلت اولین کاخ رومی زده می شود و از آنجا که گلیها به مردم رومی آسیب نمی رساندند رومی ها تصمیم میگیرند که سریع مردم رومی را در آن سکنی بدهند که البته موفق هم بودند و تا اینجا بازی 1-1 برابر است
ادامه مقاله در لینک زیر:
ba30rati.blog.ir/pos 

کانال ما را دنبال کنید
telegram.me/ba30rati
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
نفوذ آمریکایی در انیمیشن اوبلیکس و آستریکس+دانلود دوبله انیمیشن%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8خلاصه داستان:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان نام پویانمایی محصول مشترک کشورهای فرانسه و بلژیک می‌باشد که به کارگردانی آلکساندره آسیه و لوئیز کلیچی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ عرضه شده است. سزار برای از بین بردن دهکده‌ی گالی تمام سعی خود را می‌کند. او برای این کار باید روستاییان را به فرهنگ رومی جذب کند و جامعه جدید رومی را بنا کند…

پرده اول: حمله نظامی

در سری قبل این انیمیشن سزار تقریبا تمام دنیا را گرفته بود به جز دهکده گلی ها ، این دهکده تنها جبهه مقاومت در برابر این پادشاه رومی بود پس تمام سعی خود را میکند که این دهکده را از بین ببرد. از انواع و اقسام استراتژی های جنگی استفاده میکنند که در همه آنها شکست می خوردند زیرا این دهکده از یک معجون نیروزا استفاده میکردند که در برابر رومی ها مقاومتشان زیاد می شد و البته دستور این معجون فقط در دست پیر این دهکده قرار داشت پس سزار باید تغییری در استراتژی هایش ایجاد میکرد...

پرده دوم: تغییر استراتژیک

در این سری از انیمیشین که به کاخ خدایان موسوم است سزار میکوشد راه نابودی این دهکده را کشف کند زیرا در حمله نظامی شکست ناپذیر بودند پس باید راه دیگری می یافت ، تغییر استراتژیک ایجاد می کند و این تغیر چیزی نبود جز محاصره این دهکده توسط کاخ های سر به آسمان برافراشته و ایجاد شهری جدید، و البته در همان وهله اول اوبلیکس و پیر دهکده پی میبرند که رومی ها نقشه شومی در سر دارند و از ایجاد این کاخ ها جلوگیری می کنند و پس از یک غفلت اولین کاخ رومی زده می شود و از آنجا که گلیها به مردم رومی آسیب نمی رساندند رومی ها تصمیم میگیرند که سریع مردم رومی را در آن سکنی بدهند که البته موفق هم بودند و تا اینجا بازی 1-1 برابر است
ادامه مقاله در لینک زیر:
ba30rati.blog.ir/pos 

کانال ما را دنبال کنید
telegram.me/ba30rati
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
نفوذ آمریکایی در انیمیشن اوبلیکس و آستریکس+دانلود دوبله انیمیشن%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8خلاصه داستان:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان نام پویانمایی محصول مشترک کشورهای فرانسه و بلژیک می‌باشد که به کارگردانی آلکساندره آسیه و لوئیز کلیچی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ عرضه شده است. سزار برای از بین بردن دهکده‌ی گالی تمام سعی خود را می‌کند. او برای این کار باید روستاییان را به فرهنگ رومی جذب کند و جامعه جدید رومی را بنا کند…

پرده اول: حمله نظامی

در سری قبل این انیمیشن سزار تقریبا تمام دنیا را گرفته بود به جز دهکده گلی ها ، این دهکده تنها جبهه مقاومت در برابر این پادشاه رومی بود پس تمام سعی خود را میکند که این دهکده را از بین ببرد. از انواع و اقسام استراتژی های جنگی استفاده میکنند که در همه آنها شکست می خوردند زیرا این دهکده از یک معجون نیروزا استفاده میکردند که در برابر رومی ها مقاومتشان زیاد می شد و البته دستور این معجون فقط در دست پیر این دهکده قرار داشت پس سزار باید تغییری در استراتژی هایش ایجاد میکرد...

پرده دوم: تغییر استراتژیک

در این سری از انیمیشین که به کاخ خدایان موسوم است سزار میکوشد راه نابودی این دهکده را کشف کند زیرا در حمله نظامی شکست ناپذیر بودند پس باید راه دیگری می یافت ، تغییر استراتژیک ایجاد می کند و این تغیر چیزی نبود جز محاصره این دهکده توسط کاخ های سر به آسمان برافراشته و ایجاد شهری جدید، و البته در همان وهله اول اوبلیکس و پیر دهکده پی میبرند که رومی ها نقشه شومی در سر دارند و از ایجاد این کاخ ها جلوگیری می کنند و پس از یک غفلت اولین کاخ رومی زده می شود و از آنجا که گلیها به مردم رومی آسیب نمی رساندند رومی ها تصمیم میگیرند که سریع مردم رومی را در آن سکنی بدهند که البته موفق هم بودند و تا اینجا بازی 1-1 برابر است
ادامه مقاله در لینک زیر:
ba30rati.blog.ir/pos 

کانال ما را دنبال کنید
telegram.me/ba30rati
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
نفوذ آمریکایی در انیمیشن اوبلیکس و آستریکس+دانلود دوبله انیمیشن%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8خلاصه داستان:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان نام پویانمایی محصول مشترک کشورهای فرانسه و بلژیک می‌باشد که به کارگردانی آلکساندره آسیه و لوئیز کلیچی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ عرضه شده است. سزار برای از بین بردن دهکده‌ی گالی تمام سعی خود را می‌کند. او برای این کار باید روستاییان را به فرهنگ رومی جذب کند و جامعه جدید رومی را بنا کند…

پرده اول: حمله نظامی

در سری قبل این انیمیشن سزار تقریبا تمام دنیا را گرفته بود به جز دهکده گلی ها ، این دهکده تنها جبهه مقاومت در برابر این پادشاه رومی بود پس تمام سعی خود را میکند که این دهکده را از بین ببرد. از انواع و اقسام استراتژی های جنگی استفاده میکنند که در همه آنها شکست می خوردند زیرا این دهکده از یک معجون نیروزا استفاده میکردند که در برابر رومی ها مقاومتشان زیاد می شد و البته دستور این معجون فقط در دست پیر این دهکده قرار داشت پس سزار باید تغییری در استراتژی هایش ایجاد میکرد...

پرده دوم: تغییر استراتژیک

در این سری از انیمیشین که به کاخ خدایان موسوم است سزار میکوشد راه نابودی این دهکده را کشف کند زیرا در حمله نظامی شکست ناپذیر بودند پس باید راه دیگری می یافت ، تغییر استراتژیک ایجاد می کند و این تغیر چیزی نبود جز محاصره این دهکده توسط کاخ های سر به آسمان برافراشته و ایجاد شهری جدید، و البته در همان وهله اول اوبلیکس و پیر دهکده پی میبرند که رومی ها نقشه شومی در سر دارند و از ایجاد این کاخ ها جلوگیری می کنند و پس از یک غفلت اولین کاخ رومی زده می شود و از آنجا که گلیها به مردم رومی آسیب نمی رساندند رومی ها تصمیم میگیرند که سریع مردم رومی را در آن سکنی بدهند که البته موفق هم بودند و تا اینجا بازی 1-1 برابر است
ادامه مقاله در لینک زیر:
ba30rati.blog.ir/pos 

کانال ما را دنبال کنید
telegram.me/ba30rati
لینک مستقیم
کاربری در لیست بازنشر کنندگان این پست نیست.
کاربری در لیست دوستداران این پست نیست.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
افسران - دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
ehsanmollaeiمشاهده آموزش در
 www.ba30rati.blog.ir

#بصیرتی
#خسروپناه
#ba30rati
#جریان_شناسی
#مکتب_تفکیک
دوستان تلگرامی کانال ما را دنبال کنند:
 telegram.me/ba30rati
برخی از عناوین بحث:

جلسه اول

· تعریف جریان
· طبقه بندی جریانات فکری
جریان سنتی - جریان غرب مدرن
· جریان تجددگرایی یا روشنفکری
جریان تجدد ستیزی
جریان سنت‌گرایی
جریان عقلانیت اسلامی
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)

جلسه دوم

· موئلفه های جریان و تاثیرات آن
· فرهنگ و تعاریف جریان و حزب
· طبقات جریانات فکری
· مخاطبین جریانها
ابزار تاثیر گذاری جریانات
· غرب مدرن : غرب از نیمه اول قرن 17 به بعد

جلسه سوم

· تقسیم جریانها
· جریان های فرهنگی
جریان های فکری
· 9 اصل در اصول جریان عقلانیت اسلامی وجود دارد
· اصل سوم عقلانیت مستقل
· اصل سوم عقلانیت اسلامی

جلسه چهارم

اصول جریان عقلانیت اسلامی
اصل ششم: دغدغه دین و مدرنیته و (نگرش گزینشی معیارمند به دنیای مدرن )
اصل هفتم: منطق فهم دین
اصل هشتم: علم و توسعه بومی
· اصل نهم: اصل معنویت دینی و اسلامی

جلسه پنجم

جریان سنتی
روحانیت و مدرنیته
سنتی نواندیش
نواندیش حداکثری

جلسه ششم

نسبت روحانیت و سیاست
رویکرد ایجابی سنتی و نواندیش
رویکرد سلبی سنتی و نواندیش
نقدی بر حوزه ها
پاسخ یک سئوال و نقد شریعتی

جلسه هفتم

پاسخ به سوال در مورد دیدگاه اشخاص
جریان مکتب تفکیک
مراحل مکتب تفکیک
مرحله اول تفکیک -آقای اصفهانی
مرحله دوم تفکیک
مرحله سوم تفکیک

جلسه هشتم

خلاصه سه مرحله تفکیک
نقد نظر اول تفکیک
نقد مرحله دوم نظر تفکیک
نقد مرحله سوم نظر تفکیک
· دو اشکال اساسی به سه مرحله تفکیک
· انتقاد تفکیک به عرفان ابن عربی

جلسه نهم

تعریف و توضیح کلی تجدد ستیزی
تجدد ستیزی سنتی گروه اول
نقد اول بر تجدد ستیزی سنتی
نقد دوم بر تجدد ستیزی سنتی
پاسخ به یک سئوال درمورد مباحث یونان
تجدد ستیزی هاید گری

جلسه دهم

شاخصه‌های جریان سنت گرایی
وحدت ادیان یا حکمت خالده
عقلانیت طولی و عرضی
علم قدسی و هنر قدسی
نقد سنت گرایان بر روشنفکری
اشکال اول به پلورالیزم دینی
نقدهایی که از سنت‌گرایی به روشن‌فکری وجود دارد
اشکال دوم بر علم وهنر قدسی
اشکال سوم بر تصوف

جلسه یازدهم

نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی فلسفی
تجدد ستیزی فلسفی:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری

جلسه دوازدهم

جریان روشنفکری و تاریخ روشنفکری
نظرات سید جمال اسد آبادی
روشنفکری غربزده وپهلوی
رواج ت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
افسران - دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
ehsanmollaeiمشاهده آموزش در:
 www.ba30rati.blog.ir
#بصیرتی
#خسروپناه
#ba30rati
#جریان_شناسی
#مکتب_تفکیک
دوستان تلگرامی کانال ما را دنبال کنند:
 telegram.me/ba30rati

برخی از عناوین بحث:

جلسه اول

· تعریف جریان
· طبقه بندی جریانات فکری
جریان سنتی - جریان غرب مدرن
· جریان تجددگرایی یا روشنفکری
جریان تجدد ستیزی
جریان سنت‌گرایی
جریان عقلانیت اسلامی
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)

جلسه دوم

· موئلفه های جریان و تاثیرات آن
· فرهنگ و تعاریف جریان و حزب
· طبقات جریانات فکری
· مخاطبین جریانها
ابزار تاثیر گذاری جریانات
· غرب مدرن : غرب از نیمه اول قرن 17 به بعد

جلسه سوم

· تقسیم جریانها
· جریان های فرهنگی
جریان های فکری
· 9 اصل در اصول جریان عقلانیت اسلامی وجود دارد
· اصل سوم عقلانیت مستقل
· اصل سوم عقلانیت اسلامی

جلسه چهارم

اصول جریان عقلانیت اسلامی
اصل ششم: دغدغه دین و مدرنیته و (نگرش گزینشی معیارمند به دنیای مدرن )
اصل هفتم: منطق فهم دین
اصل هشتم: علم و توسعه بومی
· اصل نهم: اصل معنویت دینی و اسلامی

جلسه پنجم

جریان سنتی
روحانیت و مدرنیته
سنتی نواندیش
نواندیش حداکثری

جلسه ششم

نسبت روحانیت و سیاست
رویکرد ایجابی سنتی و نواندیش
رویکرد سلبی سنتی و نواندیش
نقدی بر حوزه ها
پاسخ یک سئوال و نقد شریعتی

جلسه هفتم

پاسخ به سوال در مورد دیدگاه اشخاص
جریان مکتب تفکیک
مراحل مکتب تفکیک
مرحله اول تفکیک -آقای اصفهانی
مرحله دوم تفکیک
مرحله سوم تفکیک

جلسه هشتم

خلاصه سه مرحله تفکیک
نقد نظر اول تفکیک
نقد مرحله دوم نظر تفکیک
نقد مرحله سوم نظر تفکیک
· دو اشکال اساسی به سه مرحله تفکیک
· انتقاد تفکیک به عرفان ابن عربی

جلسه نهم

تعریف و توضیح کلی تجدد ستیزی
تجدد ستیزی سنتی گروه اول
نقد اول بر تجدد ستیزی سنتی
نقد دوم بر تجدد ستیزی سنتی
پاسخ به یک سئوال درمورد مباحث یونان
تجدد ستیزی هاید گری

جلسه دهم

شاخصه‌های جریان سنت گرایی
وحدت ادیان یا حکمت خالده
عقلانیت طولی و عرضی
علم قدسی و هنر قدسی
نقد سنت گرایان بر روشنفکری
اشکال اول به پلورالیزم دینی
نقدهایی که از سنت‌گرایی به روشن‌فکری وجود دارد
اشکال دوم بر علم وهنر قدسی
اشکال سوم بر تصوف

جلسه یازدهم

نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی فلسفی
تجدد ستیزی فلسفی:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری

جلسه دوازدهم

جریان روشنفکری و تاریخ روشنفکری
نظرات سید جمال اسد آبادی
روشنفکری غربزده وپهلوی
رواج تفکر مارکسیستی
دو جریان مخالف شرق گرایی
خلاصه مباحث بازرگان
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
سیر روشنفکری به صورت کلی:
درواقع مسیر جریان روشن‌فکری در ایران به ترتیب ذیل بوده :

روشن‌فکری سکولار غرب‌گرا
روشن‌فکری سکولار شرق گرا
روشن‌فکری دینی آقای بازرگان و …
روشن‌فکری دینی آقای سروش


برگرفته شده از ba30rati.blog.ir
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
افسران - دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
ehsanmollaeiمشاهده آموزش در www.ba30rati.blog.ir
#بصیرتی
#خسروپناه
#ba30rati
#جریان_شناسی
#مکتب_تفکیک
دوستان تلگرامی کانال ما را دنبال کنند: telegram.me/ba30rati
برخی از عناوین بحث:

جلسه اول

· تعریف جریان
· طبقه بندی جریانات فکری
جریان سنتی - جریان غرب مدرن
· جریان تجددگرایی یا روشنفکری
جریان تجدد ستیزی
جریان سنت‌گرایی
جریان عقلانیت اسلامی
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)

جلسه دوم

· موئلفه های جریان و تاثیرات آن
· فرهنگ و تعاریف جریان و حزب
· طبقات جریانات فکری
· مخاطبین جریانها
ابزار تاثیر گذاری جریانات
· غرب مدرن : غرب از نیمه اول قرن 17 به بعد

جلسه سوم

· تقسیم جریانها
· جریان های فرهنگی
جریان های فکری
· 9 اصل در اصول جریان عقلانیت اسلامی وجود دارد
· اصل سوم عقلانیت مستقل
· اصل سوم عقلانیت اسلامی

جلسه چهارم

اصول جریان عقلانیت اسلامی
اصل ششم: دغدغه دین و مدرنیته و (نگرش گزینشی معیارمند به دنیای مدرن )
اصل هفتم: منطق فهم دین
اصل هشتم: علم و توسعه بومی
· اصل نهم: اصل معنویت دینی و اسلامی

جلسه پنجم

جریان سنتی
روحانیت و مدرنیته
سنتی نواندیش
نواندیش حداکثری

جلسه ششم

نسبت روحانیت و سیاست
رویکرد ایجابی سنتی و نواندیش
رویکرد سلبی سنتی و نواندیش
نقدی بر حوزه ها
پاسخ یک سئوال و نقد شریعتی

جلسه هفتم

پاسخ به سوال در مورد دیدگاه اشخاص
جریان مکتب تفکیک
مراحل مکتب تفکیک
مرحله اول تفکیک -آقای اصفهانی
مرحله دوم تفکیک
مرحله سوم تفکیک

جلسه هشتم

خلاصه سه مرحله تفکیک
نقد نظر اول تفکیک
نقد مرحله دوم نظر تفکیک
نقد مرحله سوم نظر تفکیک
· دو اشکال اساسی به سه مرحله تفکیک
· انتقاد تفکیک به عرفان ابن عربی

جلسه نهم

تعریف و توضیح کلی تجدد ستیزی
تجدد ستیزی سنتی گروه اول
نقد اول بر تجدد ستیزی سنتی
نقد دوم بر تجدد ستیزی سنتی
پاسخ به یک سئوال درمورد مباحث یونان
تجدد ستیزی هاید گری

جلسه دهم

شاخصه‌های جریان سنت گرایی
وحدت ادیان یا حکمت خالده
عقلانیت طولی و عرضی
علم قدسی و هنر قدسی
نقد سنت گرایان بر روشنفکری
اشکال اول به پلورالیزم دینی
نقدهایی که از سنت‌گرایی به روشن‌فکری وجود دارد
اشکال دوم بر علم وهنر قدسی
اشکال سوم بر تصوف

جلسه یازدهم

نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی فلسفی
تجدد ستیزی فلسفی:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری

جلسه دوازدهم

جریان روشنفکری و تاریخ روشنفکری
نظرات سید جمال اسد آبادی
روشنفکری غربزده وپهلوی
رواج تفکر مارکسیستی
دو جریان مخالف شرق گرایی
خلاصه مباحث بازرگان
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
سیر روشنفکری به صورت کلی:
درواقع مسیر جریان روشن‌فکری در ایران به ترتیب ذیل بوده :

روشن‌فکری سکولار غرب‌گرا
روشن‌فکری سکولار شرق گرا
روشن‌فکری دینی آقای بازرگان و …
روشن‌فکری دینی آقای سروش


برگرفته شده از ba30rati.blog.ir
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
افسران - دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
ehsanmollaeiمشاهده آموزش در www.ba30rati.blog.ir
#بصیرتی
#خسروپناه
#ba30rati
#جریان_شناسی
#مکتب_تفکیک
دوستان تلگرامی کانال ما را دنبال کنند: telegram.me/ba30rati
برخی از عناوین بحث:

جلسه اول

· تعریف جریان
· طبقه بندی جریانات فکری
جریان سنتی - جریان غرب مدرن
· جریان تجددگرایی یا روشنفکری
جریان تجدد ستیزی
جریان سنت‌گرایی
جریان عقلانیت اسلامی
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)

جلسه دوم

· موئلفه های جریان و تاثیرات آن
· فرهنگ و تعاریف جریان و حزب
· طبقات جریانات فکری
· مخاطبین جریانها
ابزار تاثیر گذاری جریانات
· غرب مدرن : غرب از نیمه اول قرن 17 به بعد

جلسه سوم

· تقسیم جریانها
· جریان های فرهنگی
جریان های فکری
· 9 اصل در اصول جریان عقلانیت اسلامی وجود دارد
· اصل سوم عقلانیت مستقل
· اصل سوم عقلانیت اسلامی

جلسه چهارم

اصول جریان عقلانیت اسلامی
اصل ششم: دغدغه دین و مدرنیته و (نگرش گزینشی معیارمند به دنیای مدرن )
اصل هفتم: منطق فهم دین
اصل هشتم: علم و توسعه بومی
· اصل نهم: اصل معنویت دینی و اسلامی

جلسه پنجم

جریان سنتی
روحانیت و مدرنیته
سنتی نواندیش
نواندیش حداکثری

جلسه ششم

نسبت روحانیت و سیاست
رویکرد ایجابی سنتی و نواندیش
رویکرد سلبی سنتی و نواندیش
نقدی بر حوزه ها
پاسخ یک سئوال و نقد شریعتی

جلسه هفتم

پاسخ به سوال در مورد دیدگاه اشخاص
جریان مکتب تفکیک
مراحل مکتب تفکیک
مرحله اول تفکیک -آقای اصفهانی
مرحله دوم تفکیک
مرحله سوم تفکیک

جلسه هشتم

خلاصه سه مرحله تفکیک
نقد نظر اول تفکیک
نقد مرحله دوم نظر تفکیک
نقد مرحله سوم نظر تفکیک
· دو اشکال اساسی به سه مرحله تفکیک
· انتقاد تفکیک به عرفان ابن عربی

جلسه نهم

تعریف و توضیح کلی تجدد ستیزی
تجدد ستیزی سنتی گروه اول
نقد اول بر تجدد ستیزی سنتی
نقد دوم بر تجدد ستیزی سنتی
پاسخ به یک سئوال درمورد مباحث یونان
تجدد ستیزی هاید گری

جلسه دهم

شاخصه‌های جریان سنت گرایی
وحدت ادیان یا حکمت خالده
عقلانیت طولی و عرضی
علم قدسی و هنر قدسی
نقد سنت گرایان بر روشنفکری
اشکال اول به پلورالیزم دینی
نقدهایی که از سنت‌گرایی به روشن‌فکری وجود دارد
اشکال دوم بر علم وهنر قدسی
اشکال سوم بر تصوف

جلسه یازدهم

نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی فلسفی
تجدد ستیزی فلسفی:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری

جلسه دوازدهم

جریان روشنفکری و تاریخ روشنفکری
نظرات سید جمال اسد آبادی
روشنفکری غربزده وپهلوی
رواج تفکر مارکسیستی
دو جریان مخالف شرق گرایی
خلاصه مباحث بازرگان
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
سیر روشنفکری به صورت کلی:
درواقع مسیر جریان روشن‌فکری در ایران به ترتیب ذیل بوده :

روشن‌فکری سکولار غرب‌گرا
روشن‌فکری سکولار شرق گرا
روشن‌فکری دینی آقای بازرگان و …
روشن‌فکری دینی آقای سروش


برگرفته شده از ba30rati.blog.ir
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ehsan.m
خوشحالخوشحال
ehsan.m
دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
افسران - دوره مجازی جریان های فکری ایران معاصر (مالتی مدیا + pdf )
ehsanmollaeiمشاهده آموزش در www.ba30rati.blog.ir
#بصیرتی
#خسروپناه
#ba30rati
#جریان_شناسی
#مکتب_تفکیک
دوستان تلگرامی کانال ما را دنبال کنند: telegram.me/ba30rati
برخی از عناوین بحث:

جلسه اول

· تعریف جریان
· طبقه بندی جریانات فکری
جریان سنتی - جریان غرب مدرن
· جریان تجددگرایی یا روشنفکری
جریان تجدد ستیزی
جریان سنت‌گرایی
جریان عقلانیت اسلامی
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)
· موءلفه های جریان عقلانیت اسلامی(ارکان فکری)

جلسه دوم

· موئلفه های جریان و تاثیرات آن
· فرهنگ و تعاریف جریان و حزب
· طبقات جریانات فکری
· مخاطبین جریانها
ابزار تاثیر گذاری جریانات
· غرب مدرن : غرب از نیمه اول قرن 17 به بعد

جلسه سوم

· تقسیم جریانها
· جریان های فرهنگی
جریان های فکری
· 9 اصل در اصول جریان عقلانیت اسلامی وجود دارد
· اصل سوم عقلانیت مستقل
· اصل سوم عقلانیت اسلامی

جلسه چهارم

اصول جریان عقلانیت اسلامی
اصل ششم: دغدغه دین و مدرنیته و (نگرش گزینشی معیارمند به دنیای مدرن )
اصل هفتم: منطق فهم دین
اصل هشتم: علم و توسعه بومی
· اصل نهم: اصل معنویت دینی و اسلامی

جلسه پنجم

جریان سنتی
روحانیت و مدرنیته
سنتی نواندیش
نواندیش حداکثری

جلسه ششم

نسبت روحانیت و سیاست
رویکرد ایجابی سنتی و نواندیش
رویکرد سلبی سنتی و نواندیش
نقدی بر حوزه ها
پاسخ یک سئوال و نقد شریعتی

جلسه هفتم

پاسخ به سوال در مورد دیدگاه اشخاص
جریان مکتب تفکیک
مراحل مکتب تفکیک
مرحله اول تفکیک -آقای اصفهانی
مرحله دوم تفکیک
مرحله سوم تفکیک

جلسه هشتم

خلاصه سه مرحله تفکیک
نقد نظر اول تفکیک
نقد مرحله دوم نظر تفکیک
نقد مرحله سوم نظر تفکیک
· دو اشکال اساسی به سه مرحله تفکیک
· انتقاد تفکیک به عرفان ابن عربی

جلسه نهم

تعریف و توضیح کلی تجدد ستیزی
تجدد ستیزی سنتی گروه اول
نقد اول بر تجدد ستیزی سنتی
نقد دوم بر تجدد ستیزی سنتی
پاسخ به یک سئوال درمورد مباحث یونان
تجدد ستیزی هاید گری

جلسه دهم

شاخصه‌های جریان سنت گرایی
وحدت ادیان یا حکمت خالده
عقلانیت طولی و عرضی
علم قدسی و هنر قدسی
نقد سنت گرایان بر روشنفکری
اشکال اول به پلورالیزم دینی
نقدهایی که از سنت‌گرایی به روشن‌فکری وجود دارد
اشکال دوم بر علم وهنر قدسی
اشکال سوم بر تصوف

جلسه یازدهم

نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری
جریان تجدد ستیزی،گرایش هایدگری:
نقد اول تجدد ستیزی فلسفی
تجدد ستیزی فلسفی:
نقد اول تجدد ستیزی هایدگری

جلسه دوازدهم

جریان روشنفکری و تاریخ روشنفکری
نظرات سید جمال اسد آبادی
روشنفکری غربزده وپهلوی
رواج تفکر مارکسیستی
دو جریان مخالف شرق گرایی
خلاصه مباحث بازرگان
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
شریعتی ونظرات سوسیالیستی
سیر روشنفکری به صورت کلی:
درواقع مسیر جریان روشن‌فکری در ایران به ترتیب ذیل بوده :

روشن‌فکری سکولار غرب‌گرا
روشن‌فکری سکولار شرق گرا
روشن‌فکری دینی آقای بازرگان و …
روشن‌فکری دینی آقای سروش


برگرفته شده از ba30rati.blog.ir
لینک مستقیم
کاربری در لیست بازنشر کنندگان این پست نیست.
کاربری در لیست دوستداران این پست نیست.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید