bumim.ir
بروز رسانی 
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
مشاهده همه ی 2 نظر
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
جزر و مد سواحل بریتانیا

عکس هایی که در قسمت پایین مشاهده می کنید عکس هایی از جزر و مد آب دریا است. ولی همانطور که در این تصاویر میبینید در سواحل اقیانوسی این تغییر ارتفاع به مراتب بیشتر خواهد بود. در این تصاویر متحرک نمایی از سواحل بریتانیا را قبل و بعد از جزر خواهید دید امیدوارم از این تصاویر لذت ببرید

تصاویر متحرک از جزر و مد سواحل بریتانیا

تصاویر متحرک از جزر و مد سواحل بریتانیا

تصاویر متحرک از جزر و مد سواحل بریتانیا

تصاویر متحرک از جزر و مد سواحل بریتانیا

تصاویر متحرک از جزر و مد سواحل بریتانیا

مشاهده همه ی 1 نظر
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
یک خطای دید بسیار جالب – به حركت این قطار نگاه كنید پس از چند ثانیه جهت حركت آن برعكس می شود

منتـخبی از تصاویـر متحرک جالب و دیـدنی (8)

مشاهده همه ی 1 نظر
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane
مدیر ارشد گل های با معرفتafsane

حتی خرگوشها هم از موانع سر راهشون نمی ترسند

 

منتـخبی از تصاویـر متحرک جالب و دیـدنی (8)

مشاهده همه ی 1 نظر