bumim.ir
بروز رسانی 
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
"مهــــــــربان بودن"

مهمــــترین قسمت

انســــان بودن" است

ایــن "دل" انســــان است که

او را "سعـــادتمند" می کند..
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
بزرگترین بدی این زندگی؛

 اینه که
هیچ وقت 
اون چیزی رو که میخوای 
همون لحظه نداریش،
یه زمانی بهش میرسی 
که دیگه برات مهم نیست...

👤دیوید سالینجر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
انعکاس چیزی باش که 
میخواهی در دیگران ببینی.
اگر عشق میخواهی؛
عشق بورز
اگر صداقت میخواهی؛
راستگو باش
و اگر احترام میخواهی ؛
احترام بگذار...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
وقتی تمام ورق های دستتان 
نشان می دهند که بازنده اید، 
تنها راه پیروزی شکستن قوانین است!

👤 پل استر
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
هیچ کس در این دنیا کامل نیست!

اگر از آدمها بخاطر اشتباهاتشان دوری کنی
همیشه تنها خواهی ماند!

پس کمتر قضاوت کن 
و بیشتر عشق بورز...❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید