bumim.ir

کسانی که قلم به دست دارند و وظیفه ی فرهنگی دارند، باید روزبه روز علم و تحصیل را ترویج کنند. ما شعار نهضت نوآوری علمی و جنبش نرم افزاری را مطرح کرده ایم؛ انتظار این بوده است که اهل علم، اهل دین، اهل قلم، اهل دانشگاه و اهل حوزه در این جهت حرکت کنند، و بسیاری حرکت کرده اند؛ اما می بینیم بعضی با این نیاز حقیقی - که حرکت علمی، نیاز حقیقىِ این کشور است - همراهی نکردند. اینها نشانه های خوبی از مجموعه هایی که این طورند، ارائه نمی دهد.   امام خامنه ای۱۳۸۳/۰۴/۱۵

بروز رسانی 
♡♥رقـیه بانو ♥♡لبیک یا حسین
آروم و عادیآروم و عادی
♡♥رقـیه بانو ♥♡لبیک یا حسین
#بانو..
همان طور که در دنیای واقعی
حیایت،حجابت، وقارت
تو را از برخورد صمیمانه با
هر نامحرمی بازمیدازد.. .

همان طور که وقتی نگاهی آزارت میدهد
رویت را محکم تر میگیری!

اینجاهم؛
در فضای مجازی
در برخورد با #نامحرم ،
رویت را بگیر
در قالب کلمات...!
.
.
#تقوا_در_دنیای_مجازی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید