bumim.ir
بروز رسانی 
امین
امین
هرگز نمی توان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی اب پاک کرد

پس هیچ وقت فکر نکن از یادم رفتی ...مشاهده همه ی 3 نظر