دوستی یک اتفاق است جدایی یک قانون پس بیا قانون شکن باشیم ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ هواداری √ از گروه یادتون نره دوستان گلم ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ با تشکر ☺ مدیران گروه x
ارتباط با گروه
مشخصات گروه
رازهای پنهان  ...
8294 پست
کاربر
2,186 کاربر
افزونه های فعال نشده
با کلیک بر روی افزونه مورد نظر آن را برای این گروه فعال خواهید کرد
 
کاربران گروه ( مشاهده همه )
 
مدیران گروه
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 

رازهای پنهان  ...

گروه عمومی · 2186 کاربر · 8294 پست
ارسال ها کاربران
2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif
86090523997236485346.jpg

2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif

کاربران و مدیران محترم گروه لطفا هنگامی که در حال لایک و بازنشر پستای کاربران هستیم از ارسال پستهای سریع و سرعتی خودداری فرمایید و در احترام گذاشتن به پستای کاربران مشارکت به عمل آورید!!!
36966ozlaq1882w.gif
1vtl22rh1rutz3j8tjc.gif
2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif
17564128654053656616.jpg

2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif2ebdfc0995019bea91aebc90e8512f38.gif


 


حسین
{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-61-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}{-62-}
حسین
روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
مــــا نه آسیــــــم نه خاصیــــم

ســــاده و بی ریـــا مثـــه المــــاسیــــم . . . . 
<3


روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
بـﮧ بعضیــا بایـב گفتــ:

لـآωـــ عـــآلــــﮯ مُتــــعالـﮯ [(;] . . . (•̪●)

روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
باسـ بهـ بعضیامـ گفتـــ :

جروبحثـــ کردن باهاتـــ مثهـ اینهـ کهـ...

بخوامـ رو چرتکهـ ویندوز 8 نصبــ کنمـ...  (•̪●)روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
✖ و خُــدآوند منـــو آفرید ؛

تــآ وسیلهـ ا ـی بآشمـ برآ ـی ؛

آسفآلت کردنِ دهـ ـنِ "بعضیـآ " ...

بـآرِ سنگینـــی رو دوشمهـ . . . (•̪●)

روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
خیلــے اَم گـُنـــ ـבه شـے

آخــرِش میشــــے

" بــــآבیـــگـــــ ـارבِ" مـــآ . . . (•̪●)

روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
تَک پَرَم ??
به خودَم مَربوطه
زیآد میخَندَم??!!
به خودَم مَربوطه
به هَرکسی نِمیخورَم!!
به خودَم مَربوطه
سآدَم؟ زود بآوَرَم!!
به خودَم مَربوطه
بآ هیچکَس حآل نِمیکُنَم!!
به خودَم مَربوطه
قیآفه میگیرَم فِک میکُنَم عَ دَمآغه فیل اُفتآدَم!!
به خودَم مَربوطه
پَ سَعی کُن تو هَرچیزی دِخآلَت نَکُنی!!
چــــــــــــون زِندِگیه خودَمه . . .  (•̪●)

روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
بـﮧ بـعضےـــــــا باس گـفت

اכا כر مــیارے یــا واقـعــا

څوנت تـכּﮧـایے ایــכּ همـﮧ اُسـڪڵـے . . . (•̪●)

روژیــــــــ(مدیر گروه رازهای پنهان)ــــــــــن
صفحات: 1 2 3 4 5 >