bumim.ir
بروز رسانی 
Mor'teza
ناراحتناراحت
Mor'teza
داشتم تصورت میکردم
ساده،
آرام،
زیبا،
با همان لباس آبی فیروزه ای ات.
با همان دامن بلند گل دار .
با اولین لبخندی که زدم،
دیدم خدا کنارم نشسته و
دست هایش را زیر چانه اش زده!
نگاهم کرد و گفت...
زیباست ها!

مشاهده همه ی 2 نظر
Mor'teza
ناراحتناراحت
Mor'teza
هنوز...
تماشایی ترین منظره ای
مثل بوسه ی حوض و مهتاب
چشمک رنگین کمان
رقص ستاره ی دنباله دار
هنوز خیال انگیزی
مثل آغوش
مثل رویا
ابر
اما دوری...
مثل تو!
من هنوز وقت تماشا کردنت چنان محوم
که خاطراتت موج میزند و
ککم نمیگزد!
من بی تو
تنها غریقی ام که غرق بودن برایم اوج زندگی ست!

مشاهده همه ی 2 نظر
شیطونککک
مهربونمهربون
شیطونککک
یکی از مزخرف ترین بازیای دنیا اینه که

تو مهمونی بابچه های کوچیک دالی بازی کنی٬

شروع کردنش باخودته

تموم کردنش به زمان مرگت بستگی داره{-115-}
مشاهده همه ی 2 نظر
شیطونککک
مهربونمهربون
شیطونککک
امروز ۱۰ تا پست عاشقانه برای شوهرم گذاشتم

دیدم جواب داده عزیزم ﺣﻘﻮﻗﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮﻡ چشم

چقد کمال، چقد فهم،چقد شعور{-7-}
مشاهده همه ی 2 نظر
bahar
bahar
مشاهده همه ی 3 نظر