bumim.ir
بروز رسانی 
majid
majid
باران …
سقوط آزاد را تنها برای این به جان می خرد که
در زمین پوشش دهد اشک های یک مرد را ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid
از “خوب” به “بد” رفتن به فاصله لذت پریدن از یک “نهر باریک” است اما برای برگشتن، باید از اقیانوس گذشت…..
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid
اواخر، میخواست تنها باشد؛
تا خودش را پیدا کند.

تنهایش گذاشتم
و دیگر،
تنها پیدایش نکردم.
مشاهده همه ی 2 نظر
majid
majid
گاهی ... نه آشنا درد را می فهمد...!!! نه حتی صمیمی ترین دوست...!! گاهی باید تنهایی،درد را فهمید...!! تنهایی ،خلوت کرد...!! تنهایی آرام شد...! و تنها خدا می داند؟... چه میگذرد در دلت...
مشاهده همه ی 2 نظر
majid
majid

.
میونِ همه یِ سیاره ها...
از زحـل خیلی خـوشم میاد...
خیلی خـوشگله لعنتی...
به خاطر اون هاله یِ خوشگلیه که...
بغلـش کرده...
میونِ آدم ها هم...
اونایی که تو آغوشِ یکی هستن ازهمه قشنگ ترن...
 "بـغل"
کلا پدیده ایه که...
همه چیـزُ قشنگ تـر میکنه...
حتی سیاره ها رو...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid

نازی ها
تانک داشتند
روس ها
توپ
انگليسی ها
با لبخند
گندم زارهايمان را درو کردند...
و تو
از کدام کشوری
که با دست خالی، مرا غارت کردی؟!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
majid
majid
عاشقانه مینویسم اما عاشق نیستم..... درد دارم اماسکوت میکنم..... درخودمیشکنم امادم نمیزنم..... ساده برخورد میکنم اماساده نیستم...... درمقابل بدی های دیگران واکنش نشان نمیدهم اما استاد انتقامم .... زود ناراحت میشوم اما کینه ای نیستم ....پس میگذارم هر که هرجور خواست مراقضاوت کند دیگر مقصر قضاوت شما من نیستم..... عقل و فهمتان است که ب شما اجازه می دهد باحرف هایتان دل بقیه را بلرزانید!! 
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید