bumim.ir
بروز رسانی 
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
nyjp_photo_2017-03-13_14-11-02.jpg

برای آنکه محل دفن چنگیز خان یک راز باقی بماند، همه 2000 نفر حاضر در تشییع جنازه وی اعدام شدند، سپس جلادان بوسیله گارد خاص وفادار چنگیزخان بقتل رسیدند!
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
 مردی به دندان پزشک خود تلفن می کند و به خاطر وجود حفره بزرگی در یکی از دندان هایش از او وقت می گیرد. موقعی که مرد روی صندلی دندان پزشکی قرار می گیرد، دندان پزشک نگاهی به دندان او می اندازد و می گوید: نه یک حفره بزرگ نیست، خوردگی کوچکی است که الان برای شما پر می کنم. مرد می گوید: راستی؟ موقعی که زبانم را روی آن می مالیدم احساس می کردم که یک حفره بزرگ است. دندان پزشک با لبخندی بر لب می گوید: این یک امر طبیعی است، چون یکی از کارهای زبان اغراق است. نگذارید زبان شما از افکارتان جلوتربرود.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
 چارلی چاپلین: با پدرم رفتم سیرک، یه زنو شوهر با  4تا بچشون جلوی ما بودند. قیمت بلیطها رو که اعلام کردن، مرد نگاهی به همسرش انداخت، معلوم بود که پول کافی ندارد و نميدانست چه بکند. ناگهان پدرم یک اسکناس صد دلاری روی زمین انداخت، پول را از زمین برداشت و به مرد گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، بهت زده گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود ولی برای اینکه پیش بچه هايش شرمنده نشود، کمک پدر را پذیرفت. بعد از اينکه داخل سیرک شدن، ما آهسته از صف خارج شدیم و بدون دیدن سیرک به خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم. آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم نرفته بودم، ثروتمند زندگی کنیم، بجای آن که ثروتمند بمیریم.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
⭕️➕ پس از مدتها تعقیب و گریز مجرم و پلیس، سرانجام مجرم به سر کوچه اي رسید. مجرم پیش خود گفت: خدا کند بن بست نباشد. پلیس نیز پیش خود گفت: خدا کند بن بست باشد. با این امید به دنبال مجرم دوید. در سر پیچ نهم مجرم با همین امید شروع به دویدن کرد، اما با تعجب دید بن بست است. ناگزیر خود را براي تسلیم آماده کرد. ولی هرچه منتظر شد، خبري از پلیس نشد. زیرا پلیس در ابتداي پیچ نهم نومید شده و باز گشته بود. در هر کشاکش پیروزي نهایی از آن حریفی است که یک لحظه بیشتر مقاومت کند...
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
⭕️➕ همیشه امیدتان به خدا باشد نه بندگانش، چون امید بستن به غیر خدا، همچون خانه عنکبوت است: سست، شکننده و بی اعتبار. خدا به تنهایی برایتان کافیست. در همه حال به او اعتماد کنید.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
⭕️➕ موبایل پيرمرد زنگ خورد. به زحمت تلفن را با دستهای لرزان از جيبش درآورد. هرچه تلاش کرد، نتوانست اسم تماس ‌گيرنده را بخواند... رو به من كرد و گفت: ببخشيد، چى نوشته؟ به صفحه تلفنش نگاه كردم و با تعجب گفتم: نوشته «همه ‌چيزم». پيرمرد: اَلو، سلام عزيزم. ناگهان دستش را جلوى دهنى تلفن گرفت و با صداى آرام و لبخندى زيبا و قديمى به من گفت: همسرم است. «به گونه‌اى زندگى كنيد كه وقتى فرزندان‌تان به ياد عشق، عدالت، صداقت و مهربانى مى‌افتند، شما در نظرشان تداعى شويد.» / اندرو متيوس
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
 زین الدین زیدان: یک بار در کودکی به دلیل اینکه کفش نداشتم نتوانستم با دوستانم فوتبال بازی کنم و بخاطر فقر سخت گریه کردم. اما روزی مردی را دیدم که پا ندارد، فهمیدم که چقدر ثروتمند هستم.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
⭕️➕ وقتی ریشه دار باشی، وقتی ریشه ات درون خاک باشه، ممکنه لبه پرتگاه بیایی، ولی ریشه هایت نگهت می دارند. ریشه هایت را درون دستان خدا محکم کن.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت. علت را پرسیدند گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بزنند. گفتند: تو را چه به زرافه؟ تو که فیل هستی پس چرا نگرانی؟ گفت: بله من می دانم که فیل هستم، اما جناب شیر، الاغ را به پیگیری این دستور ماموریت داده. وقتی ماموریت  مهم را بر دوش افراد بیسواد، جاه طلب و نادان می گذارند، نتیجه فاجعه بار خواهد بود.
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
๓คh๓໐໐໓
قاطیقاطی
๓คh๓໐໐໓
yi6h_photo_2017-03-12_20-49-39.jpg

تنها خونه امن پسرا که لازم نیست خونه تکونی بکننش{-136-}
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید