bumim.ir
بروز رسانی 
سکوت مرگ ارزوهایم
سکوت مرگ ارزوهایم
1493151969566917_large.png

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم . . .

" اما چند وقتی است با چشمانی باز "

نیمه های روز حتی ایستاده میان . . .

هجوم ادم ها هم خواب میبینم . . .

" خوابهای واضع روشن و با جزئیات تلخ "

راستی چرا در اغوشش گرفتی . . .

میدانستی با اغوش گرفتن او سر مرا بریدی ؟؟

دلنوشته های (( سکوت مرگ ارزوهایم ))

http://www.upsara.com/images/nctg_2.jpg

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 4 نظر
سکوت مرگ ارزوهایم
سکوت مرگ ارزوهایم
1493151688705099_large.jpg

اتیش میزنم . . .

هر چیز . . .

حتی اون دنیا رو . . .

اگه قیامت قانعم نکنن . . .

" دلیل این همه بدبختگی هامو "


http://www.upsara.com/images/nctg_2.jpg

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت مرگ ارزوهایم
سکوت مرگ ارزوهایم
1493151041365401_large.png

به حرمت نان و نمکی که با هم خورده ایم . . .

نان را تو ببر که . . .

راهت بلند است و طاقتت کوتاه . . .

نمک را بگذار برای من . . .

" که میخواهم این زخم همیشه تازه بماند "

http://www.upsara.com/images/nctg_2.jpg

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت مرگ ارزوهایم
سکوت مرگ ارزوهایم
1493150825433971_large.png

برگرد . . .

یادت را جا گذاشتی . . .

نمیخواهم یه عمری به این امید باشم که . . .

" برای بردنش برمیگردی "

http://www.upsara.com/images/nctg_2.jpg

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 11 نظر
سکوت مرگ ارزوهایم
سکوت مرگ ارزوهایم
1493150425186311_large.png


زیر خودم خط کشیدم که مهم شوم . . .

فکر کردند غلط املایی ام . . .

" پاکم کردند "

http://www.upsara.com/images/nctg_2.jpg


نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 4 نظر
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
گرفتارگرفتار
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
دیـگر آمـدن ، ماندن
یا ر؋ـتنـت ؋ـرقـے نمیڪند..
حال تنـــــها یڪ چیز مهم است..
آنهم اینڪـہ
این "مـــن" دیگــر
آن "مـــنِ" قدیمـے نــمیـشــود ..
1492629868000935.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
گرفتارگرفتار
´*•.¸¸.•*حـس خـوب´*•.¸¸.•*
ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍ ڪجا ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ
ڪـہ ﭼﺸﻢ ﻫﺎے ﺗﻮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ...

1492595458027656.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید