bumim.ir
بروز رسانی 
مریم
مهربونمهربون
مریم
💜من خیلی وقت است که
در هوای نبودنت "یخ" زده ام!
برف و بوران و زمستان
که چیزی نیست..‌.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم
مهربونمهربون
مریم
.
ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که در سطل زباله‌اش دنبال چیزی می‌گردد. گفت: خدا رو شکر فقیر نیستم.
مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه‌ای با رفتار جنون‌آمیز در خیابان دید و گفت: خدا رو شکر دیوانه نیستم.
آن دیوانه در خیابان آمبولانسی دید که بیماری را حمل می‌کرد گفت: خدا رو شکر بیمار نیستم.
مریضی در بیمارستان دید که جنازه‌ای را به سردخانه می‌برند. گفت: خدا رو شکر زنده‌ام.
فقط یک مرده نمی‌تواند از خدا تشکر کند. چرا امروز از خدا تشکر نمی‌کنیم که یک روز دیگر به ما فرصت زندگی داده است؟
برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:
1.  بیمارستان
2.  زندان
3.  قبرستان
•  در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.
•  در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.
•  در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.
زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود.
پس بیایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
-----------------
آروم و عادیآروم و عادی
-----------------
می‌پرسد چرا اکثر آدمها توی ایران
راجع به سنشان دروغ می‌گویند!
جواب می‌دهم چه توقعی داری؟
راست بگویند؟!
وقتی مدام می شنوند که باید از سنشان خجالت بکشند!
خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند...
خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند!
خجالت بکشند از سنشان و نرقصند...
با صدای بلند نخندند و...
خجالت بکشند
چون از آنها گذشته است و...

نه...
نترس دوست من،
هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است...
اگر به عشق نیاز داری عاشق شو...
برقص...
با صدای بلند قهقهه بزن...
رنگهای شاد بپوش...
تا وقتی زنده‌ای،
هیچ چیز از تو نگذشته است...
زندگی کن دوست من
و از عدد توی شناسنامه‌ات
هرگز خجالت نکش.
مشاهده همه ی 2 نظر