bumim.ir
بروز رسانی 
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport
 مـــ ــن را بـبـیـــــــن ...! هـمـچـنـــان ایستــــــــاده اَم ... کســـی کــــه فـکــــــر مـی کــــــردی , مـی شکنـــــــد بــــــی تــــــــو ... مــی شکـــــند امثالـــ ــی مثـــــــل " تـــ ـــــو را " ...!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport
وَقـتـی مـی گـویَــم : دیـگـَر بهِ سُـراغَـم نَـیــا !
فِـکـر نَـکُـن کِه فَـرامـوشَـتـــ کـَردهِ اَم ...
یـا دیـگـَر دوسـتَـتـــ نَــدارَم !
نـَـه ...
مَـن فَـقَـط فَـهـمـیـدَم :
وَقـتـی دِلَـتــ بـا مَـنـــ نـیـسـتـــ ؛
بـودَنـَتـــ مُـشـکِلـی را حَـلــ نـِمـی کُـنَــد ،
تَـنـهـا دِلـتَـنـگـتَـرَم مـیـکُـنَــد ... !!! 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport
وَقـتـی مـی گـویَــم : دیـگـَر بهِ سُـراغَـم نَـیــا !
فِـکـر نَـکُـن کِه فَـرامـوشَـتـــ کـَردهِ اَم ...
یـا دیـگـَر دوسـتَـتـــ نَــدارَم !
نـَـه ...
مَـن فَـقَـط فَـهـمـیـدَم :
وَقـتـی دِلَـتــ بـا مَـنـــ نـیـسـتـــ ؛
بـودَنـَتـــ مُـشـکِلـی را حَـلــ نـِمـی کُـنَــد ،
تَـنـهـا دِلـتَـنـگـتَـرَم مـیـکُـنَــد ... !!! 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport

به دوستم ميگم كيف پولت چقدر قشنگه

ميگه چرم مشهده عموم از آلمان اورده :|


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport

به دوستم ميگم كيف پولت چقدر قشنگه

ميگه چرم مشهده عموم از آلمان اورده :|


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport

رفته بودیم خونه ى دوستمون، بايد بين لباسا ميگشتى تا مبلُ پيدا كنى.مثل كريس انجل وسط اتاق

سرشُ ميخاروند يهو دست مى كرد زير پتو قندون درمياورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport

رفته بودیم خونه ى دوستمون، بايد بين لباسا ميگشتى تا مبلُ پيدا كنى.مثل كريس انجل وسط اتاق

سرشُ ميخاروند يهو دست مى كرد زير پتو قندون درمياورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport

رفته بودم خونه ى یکی از دوستام، بايد بين لباسا ميگشتى تا مبلُ پيدا كنى.مثل كريس انجل وسط اتاق

سرشُ ميخاروند يهو دست مى كرد زير پتو قندون درمياورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport
یـادمـه اون زمون کـلاس سـوم ابـتـدایـی بـودم سـر زنـگ فـارسی، مـعـلـم اومد سر کـلاس خـعـلی مـحـتـرمانه و با صـدای خالـه نرگـس بـلـنـد گفت(حالت شـعری):
بـچـه‌ها کـتـابـها را بـگـشـایـیـد...
ما هـم بچه فنچ بودیـم هـمـه با هـم کـتـابارو باز کردیم و یکصدا بـا شـعر گفـتـیـم : گــشـادیـم گــشادیـم!!!{-15-}{-7-}{-15-}
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad sport
خواب آلودخواب آلود
milad sport
یـادمـه اون زمون کـلاس سـوم ابـتـدایـی بـودم سـر زنـگ فـارسی، مـعـلـم اومد سر کـلاس خـعـلی مـحـتـرمانه و با صـدای خالـه نرگـس بـلـنـد گفت(حالت شـعری):
بـچـه‌ها کـتـابـها را بـگـشـایـیـد...
ما هـم بچه فنچ بودیـم هـمـه با هـم کـتـابارو باز کردیم و یکصدا بـا شـعر گفـتـیـم : گــشـادیـم گــشادیـم!!!{-15-}{-7-}{-15-}
مشاهده همه ی 2 نظر