بروز رسانی 
مجید
مجید
میدونی دریا چرا دریا شد؟ به خاطر موجاش اگه موج نداش هیچ و قت دریا نمی شد،من یه دریام و تو موجهای منی
مشاهده همه ی 1 نظر
مجید
مجید
ارسال دعوتنامه عضویت در گروه لاف عاشقی
 • تعداد دوستان شما : 12406 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 11509 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 668 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 668 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد
مشاهده همه ی 1 نظر
مجید
مجید
آنکه دستور زبان عشق را
بی گزاره در نهاد ما نهاد
خوب می دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی بایست داد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید
بسترم صدف خالی یک تنهایی است
و تو چون مروارید
گردن آویز کَسان دگری . . .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید
ارسال دعوتنامه عضویت در گروه ALAKOK
 • تعداد دوستان شما : 12358 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 11915 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 544 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 544 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد
مشاهده همه ی 1 نظر
مجید
مجید
ارسال دعوتنامه عضویت در گروه oــOفسقــلــی هــاOــo
 • تعداد دوستان شما : 12358 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 12133 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 1773 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 1773 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد
مشاهده همه ی 2 نظر
مجید
مجید
ارسال دعوتنامه عضویت در گروه صدای بارون
 • تعداد دوستان شما : 12358 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 12233 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 5393 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 5393 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد
مشاهده همه ی 2 نظر
مجید
مجید
ارسال دعوتنامه عضویت در گروه چـــــتـــــر عــــاشـــقــــی
 • تعداد دوستان شما : 12358 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 12029 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 1014 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 1014 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید