bumim.ir
بروز رسانی 
افسانه مدیر ارشد هرچه می خواهد دل تنگت بگو
آروم و عادیآروم و عادی
افسانه مدیر ارشد هرچه می خواهد دل تنگت بگو

بهترین معمار زندگی انگیزشی

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 6 نظر
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
عکس و تصویر حالا تو رفتیو من موندم با کلی سوالِ بی جواب ، چطور تونستی اینکارو با ...
حالا تو رفتیو من موندم با کلی سوالِ بی جواب ،
چطور تونستی اینکارو با من بکنی؟
چطور تونستی قلبیو کهـ یهـ عمر براش
میمُردیو بشکونی؟!
من باورت داشتم لامصب..
هنوزم نمیخوام باور کنم رفتنتو ،
نمیخوام باور کنم کهـ ازم گذشتی ،
نمیخوام باور کنم دیگهـ منو نمیخوای ،
نمیخوام باور کنم کهـ دیگهـ دوسم نداری !
نمیخوام باور کنم توعم مث بقیهـ بم دروغ گفتی...
نمیخوام...
هنوزم امید دارم ،
بهـ اینکهـ یهـ روزی بیای و 
بهـ قولات عمل کنی ،
هنوزم فک میکنم خوبتر از
تو وجود ندارهـ ،
من هنوزم بهـ برگشتنت امید دارم
چون من یهـ احمقم
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
عکس و تصویر خداااایاحال این روزهای دلم خوب نیست توبرایم امن یجیب بخوان
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
عکس و تصویر ...
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 1 نظر
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
没 پرستـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو 没
عکس و تصویر ...
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید