bumim.ir
بروز رسانی 
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
هوس های غذایی شما رژیم غذایی تان را به مسیری نادرست هدایت می کند; بنابراین نیاز به چیزهایی دارید که بتوانند اشتهای شما را سرکوب کنند. مواد طبیعی برای دستیابی به این هدف حتما مناسب ترند; این آیتم برخی از آنها را به شما معرفی می کنند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
گوشی های همراه حافظه را ضعیف می کنند; اما در این قضیه پیش از آنکه آنها مقصر باشند، خود ما مقصرریم.
به این گفتار گوش کنید تا بفهمید چرا گوشی های همراه باعث فراموشی می شوند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
اصل داستان این ضرب المثل ابن است که: پادشاه مانند جوی بزرگ بسیار آب است که به جویهای کوچک منشعب میشود.
پس اگرجوی بزرگ شیرین باشد، آب جویهای کوچک را بدین منوالتوان یافت و اگر تلخ باشد هم، چنان.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
در خواست ترفیع و افزایش حقوق برای همهسخت است; فکر نکنید مشکل از ترسو بودن خودتان است. بادانستن این ده نکته این کار را برای خودتان راحت کنید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
برای اینکه هم خودتان هم شرکت تان را در ذهن همه ماندگار کنید، یاد بگیرید، داستان بگویید!
ذاستان راز جذابیت شرکت های بزرگ... بشنوید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
شما هم از آن دسته افرادی هستید که می خواهید کالری بسوزانید؟ راه های متعددی برای این کار وجود دارد; امامهم است درست ترین و آسان ترینراه را برگزینید; در این راه به شما پیشنهاد می شود.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
مجموعه انیمیشن تلویزیونی سندباد است که یک مرغ مینا به اسم شیلا به دنبال او راهی می شود. در سفر سندباد، یاران خوبی مثل علی بابا، جوان شجاع و مهربانی که در گذشته یکی از چهل دزد بغداد بوده و بابا علائ الدین، یک پیرمرد دانا و مهربان، با او همراه شده و در سختی های سفر او را تنها نمی گذارند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
سیاره سرخ، مریخ، محتمل ترین گزینه برای مهاجرت انسان است. اگر بخواهیم وضعیت الان مریخ را توصیف کنیم. آنجا بیابانی است بایر، خشک و سرد; بارها سردتر از سیبری. مشکلات مسکونی کردن سیبری چیست؟ 
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
ورزشکارورزشکار
mojtaba
سوال درباره شهر زیبای سی سخت بود. در زمانی که کیخسرو پادشاه کیانی ایران به همراه 30 تن از پهلوانان خود از جمله بیژن به یکی از روستاهای قعلی سی سخت به نام کوخدان که در قدیم به کومه دان مشهور بوده، میرسند، شب را در آنجا توقف  کرده و صبح روز بعد پس از عبور از سی سخت، کیخسرو از یارانش جدا شده.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید