bumim.ir
بروز رسانی 
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر...
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..
قراری طولانی به بلندای یک شب..
شب عشق بازی برگ و برف... پاییز چمدان به دست ایستاده !
عزم رفتن دارد...
آسمان بغض میکند... میبارد.
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست...🍁
کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز...
و... تمام میشود🍂

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر...
مشاهده همه ی 39 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
کالمادا بنده غروردان اثر......
مشاهده همه ی 33 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
هرچی سنگه مال پای لنگه :-(
مشاهده همه ی 206 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
کام به کام...
نخ به نخ...
میسوزانم!!!
تمام میشوم :-)
مشاهده همه ی 36 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
نابود میکنم تمام پل های پشت سرم را.....
من گذشته ای نخواهم گذاشت!!!!
برای اینده اشفته ام !!!
مشاهده همه ی 68 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
زندگیم تو لپ هاش خلاصه میشه...
تموم دنیامهههههه.!!!!
مشاهده همه ی 45 نظر
nafas
بی‌حالبی‌حال
nafas
مشاهده همه ی 52 نظر