bumim.ir
بروز رسانی 
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid
گاهی مقصر خود ماییم 
عشق را به کسانی ارزانی می کنیم که 
از زندگی ، جز آب و علف روزانه 
نه می فهمند 
نه می خواهند!
مشاهده همه ی 35 نظر
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid
17209f95793e1f50f40cc382b5a4a8c3-425
مشاهده همه ی 7 نظر
omid
آروم و عادیآروم و عادی
omid
تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت" بدانی
نه یک "ضعف"...

آنچه "ویرانمان" می کند، "روزگار" نیست!
حوصله ی "کوچک"، برای "آرزوهای بزرگ" ماست..
مشاهده همه ی 2 نظر