bumim.ir
54992007636772026615.gif

54992007636772026615.gif
hoppisar2.gif

22154512283692506910.gifبـــــرای حـــــمـــــایـــــت از گـــــروه طـــــرفـــــدار گـــــروه بـــــشین22154512283692506910.gif
54992007636772026615.gif
 
54992007636772026615.gif

22154512283692506910.gif شـرایـطـ مـבیـریـت בر گـروـہ 22154512283692506910.gif

 1 : لـایـڪ + بـازنـشـر پـسـت هـا 

2 :لـایـڪ + بـازنـشـر پـسـت هـا 

3 :لـایـڪ + بـازنـشـر پـسـت هـا 

54992007636772026615.gif

54992007636772026615.gif

68770817130429402476.gif
46575689564498304503.gif
41538459061027090694.gif
46575689564498304503.gif
56718945473076008005.gif89959853545570662462.gif31763741124230900101.gif37346002422184191253.gif56718945473076008005.gif28158076600513788527.gif56718945473076008005.gif89251561199569813155.gif52141213983675027784.gif
بروز رسانی 
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے  ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے ™✘↳
عکس نوشته غمگین و دل شکسته,عکس نوشته های جدید غمگین,گالری عکس نوشته های دل شکسته و تنهایی فاز سنگین,تصاویر غصه دار,عکسهای غمگین جدید,دل شکسسته,تنهایی,گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے  ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے ™✘↳
عکس نوشته غمگین و دل شکسته,عکس نوشته های جدید غمگین,گالری عکس نوشته های دل شکسته و تنهایی فاز سنگین,تصاویر غصه دار,عکسهای غمگین جدید,دل شکسسته,تنهایی,گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے  ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے ™✘↳
عکس نوشته غمگین و دل شکسته,عکس نوشته های جدید غمگین,گالری عکس نوشته های دل شکسته و تنهایی فاز سنگین,تصاویر غصه دار,عکسهای غمگین جدید,دل شکسسته,تنهایی,گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے  ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے ™✘↳
عکس نوشته غمگین و دل شکسته,عکس نوشته های جدید غمگین,گالری عکس نوشته های دل شکسته و تنهایی فاز سنگین,تصاویر غصه دار,عکسهای غمگین جدید,دل شکسسته,تنهایی,گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے  ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ᓄـُـפֿ رَבے ™✘↳
عکس نوشته غمگین و دل شکسته,عکس نوشته های جدید غمگین,گالری عکس نوشته های دل شکسته و تنهایی فاز سنگین,تصاویر غصه دار,عکسهای غمگین جدید,دل شکسسته,تنهایی,گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
eli
آروم و عادیآروم و عادی
eli
خطوط عشق

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده


لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده...


تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش...


brooke_shaden6.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نسیم(✿◠‿◠)
خوشحالخوشحال
نسیم(✿◠‿◠)

دست بگذار به قلب نگرانم بابا
تا که آرام شود روح و روانم بابا
چند وقت است صدایم نزدی دختر من
چند وقت است نگفتم به تو، جانم بابا
مشاهده همه ی 2 نظر
نسیم(✿◠‿◠)
خوشحالخوشحال
نسیم(✿◠‿◠)
بیخودی خندیدیم

که بگوییم دلی خوش داریم

بیخودی حرف زدیم

که بگوییم زبان هم داریم

*

و قفس هامان را

زود زود رنگ زدیم

و نشستیم لب رود

وبه آب سنگ زدیم

*

ما به هر دیواری

آینه بخشیدیم

که تصور بکنیم

یک نفر با ماهست

*

ما زمان را دیدیم

خسته در ثانیه ها

باز با خود گفتیم

شب زیبایی هست!

*

بیخودی پرسه زدیم

صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم

سهممان کم نشود

*

ما خدا را با خود

سر دعوا بردیم

و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم

*

بیخودی داد زدیم

که بگوییم توانا هستیم

و گرفتیم کتابی سر دست

که بگوییم که دانا هستیم

*

بیخودی پرسیدیم

حال همدیگر را

که بگوییم محبت داریم

بیخودی ترسیدیم

از بیان غم خود

و تصور کردیم

که شهامت داریم

*

ما حقیقت هارا

زیر پا له کردیم

و چقدر حظ بردیم

که زرنگی کردیم

*
روی هر حادثه ای

حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم

ما که را گول زدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marzieh
marzieh
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید