bumim.ir
1433238534897799_gif.gif
بروز رسانی 
[♥رد پای احســـــاس♥].انسان در پشت كلام خود پنهان است!!!
[♥رد پای احســـــاس♥].انسان در پشت كلام خود پنهان است!!!

کجای این داستان تکراریست؟!
پنجره خانه ما
رو به حیاط شما باز میشود
و تو هر روز
زیبا تر از همیشه ای

#اصغر_گروسی
پنجره ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥رد پای احســـــاس♥].انسان در پشت كلام خود پنهان است!!!
[♥رد پای احســـــاس♥].انسان در پشت كلام خود پنهان است!!!
به پایان فکر نکن...!!

اندیشه به پایان هر چیز؛
شیرینی حضورش را تلخ میکند
.
بگذار پایان تو را غافلگیر کند،
درست مثل آغاز.. ..
پنجره ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید