bumim.ir
بروز رسانی 
sahra
قبراققبراق
sahra

مشاهده همه ی 3 نظر
نسترن
آروم و عادیآروم و عادی
نسترن
پـــــــــــــــــــدر همون کسی هست
که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته
ولی بهت میگه به من تکیه کن
و تو انگار
کوه رو پشتت داری

مشاهده همه ی 1 نظر
sahra
قبراققبراق
sahra
پیداست هنوز شقایق نشدی
زندانی زندان دقایق نشدی
وقتی که مرا از دل خود می رانی
یعنی که تو هیچ وقت عاشق نشدی
زرد است که لبریز حقایق شده است
است که با درد موافق شده است تلخ
عاشق نشدی وگر نه می فهمیدی
پاییز بهاریست که عاشق شده است
مشاهده همه ی 1 نظر