bumim.ir
بروز رسانی 
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

میگویی: دوستم نداری¡¡
اما؛خیره میشوی¡¡
گل میخری¡¡
با من ڪ حرف میزنی صدایت را صاف میکنی¡¡
شعر میخوانی¡¡
ناز میکشی¡¡
باشد .. قبول جانِ دلم¡¡
اصلا؛
تا باشد از این دوست نداشتن ها¡¡

 9pbp_screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۰۱-۰۰-۳۹-۰۰-1.png
- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 1 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

تنها به غمم تسکين ، بخشد غزلِ حافظ
آنجا که چه زيبا گفت :داد از غمِ تنهايي

محسن_دولتی

yw10_img_20161201_142748-1.jpg
- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 2 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

پَس بزن
اَخم بکن
ناز بریز
عِشوه بیا
بِخدا شک نکن اینگونه تو جذابتری

یاسر_نوروزی_کما

 kbbk_screenshot_۲۰۱۶-۱۱-۰۹-۰۱-۲۷-۰۷-1.png
- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 2 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

غیرتی میشوم...
آن روز که مو های تو را...
خارج از دامنه یِ روسری ات...
میبینم...

سعید_شیروانی

 4uu_img_20161125_000755.jpg

- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 6 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

کاری به سرد و گرم بهار و خزان نداشت

این پنجره فقط به هوای تو باز بود...

jl2v_img_20161114_184614-1.jpg
- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 3 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

خوشست

خلوت

اگر یار،

یارِمن باشد

 oikx_screenshot_۲۰۱۶-۱۰-۲۳-۲۳-۴۴-۵۶-1.png

- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 4 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

با نگاهت غم دنیا برود از دل من
ای نگاه تو شراب دل شیدایی من

191x_screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۰۵-۰۰-۵۵-۱۸-1.png

- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 1 نظر
razie(تلخ و شیرین)
عصبانیعصبانی
razie(تلخ و شیرین)

بارها رفتم کنار آینه
شاید که تو
ذره ای جا مانده باشی و
تماشایت کنم

بهمن_محمدزاده

jue9_img_20161005_001204.jpg
- کلبه دوست -
مشاهده همه ی 4 نظر