bumim.ir
بروز رسانی 
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان

امیدوارم در سال جدید

خوشبختی مث شپش به جونتون بیفته

شادی مث انگل تو خونتون باشه

سعادت مث کچلی رو سرتون بیفته

موفقیت هم عین سگ پاچتونو ول نکنه

بیانم یکم خستس ولی نیتم خیره

عیدتون پیشا پیش مبارک{-35-}

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://bayanbox.ir/preview/4686451329726781166/Nowruz-picture-StickerFA.blog.ir-7.jpg
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-4.jpg
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/10/13/1439196504091061.png
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2015/12/1/17/1448977985056020.jpg
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://www.axgig.com/images/12805312953929431155.gif
  یکی از ویژگی هام اینکـِ:
  تنها ترین آدَمـ دنیام کـِ
  فقط یه هدفونـ دارهــــ
  وَ با صدای بقیه درداشو گوش میدهــ 
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://www.abartazeha.ir/wp-content/uploads/2015/11/text-sad3-photos-abartazeha.ir_9.jpg
نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 7 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان

?tp=41&post_id=313130342 ﻋﺸــــﻖ ﻫــﺎﮮ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨــﮯ ،

 ﺩﻭﺳﺘـــ ﺩﺍﺷﺘـــﻦ ﮐـﺴــﮯ ﮐـﻪ ﻣـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻧـﯿـﺴـﺘــــ . . .

 ﻧــﻪ ﺍﯾﻨﮑــــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــــﻪ . . .

 ﻫﺴـــﺖ ﻭﻟــﮯ ﻫﻤـﯿﺸــــﻪ ﺩﻧـﺒــﺎﻝ ﯾﮑــﮯ ﺑـﻬـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩﺗـــِـﻪ . . .

 ﯾـﻌـﻨــﮯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﮔـــﺮﯾـﻪ ﺍﺵ ﮔــﺮﯾـﻪ ﮐـﻨـــﮯ ﻭﻟــﮯ ﺍﻭﻥ . . .

 ﻭﻗـﺘــﮯ ﻣﺸﮑــﻞ ﺗــﻮ ﺭﻭ ﻣﮯ ﺑـﯿـﻨـــﻪ ﻣـﯿـﺸـــﮯ ﺳـــﻮﮊﻩ ﺧـﻨـﺪﻩ ﺍﻭن ﺩﻭﺳﺘـــﺎﺵ  . .

 ﯾـﻌﻨــــﮯ ﺧـﻮﺩﺗــﻮ ﺯﻧـﺪﮔـــﯿـﺘﻮ ﻭﺍﺳــﻪ ﮐـﺴـــﮯ ﺣـــﺮﻭﻡ ﮐﻨـــﮯ ،

 ﮐﻪ ﻭﺍﺳــﺶ ﻫﯿـــــﭻ ﺍﺭﺯﺷـــﮯ ﻧــﺪﺍﺭﮮ . . . ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــﮯ . . .

 ﻋـﺸـــــﻖ ﻫـﺎﯼ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨـﯽ : ﭘـــــﻮﭺ !

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 2 نظر
رضــــــ بانوــــــوان
مهربونمهربون
رضــــــ بانوــــــوان
http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-18.jpg
مشاهده همه ی 2 نظر