فردی آرام، اهل مطالعه، خانواده دوست هستم و از هرچه خدا به من داده لذت می برم.
ارتباط با کاربر
مشخصات کاربر
راضیه
63 پست
80299.05
698 کاربر
کاربر فوق حرفه ای
17,535 بازديد
زن - مجرد
1359/11/01
فوق ليسانس
ايران - خوزستان - اهواز
با خانواده
نميکشم
مطالعه، کارهای هنری، کامپیوتر
من در لیست دیگر کاربران ( مشاهده همه )
 
دوستان من ( مشاهده همه )
 
گروه های من ( مشاهده همه )
 
دوستان مشترک
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
آخرین بازدید کنندگان
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 
راضیه مهربون

Belief is Doubtful, Trust is Certain

باور با شک همراه است و ایمان یقین است

Belief is from Mind, Trust is from Heart

باور از ذهن می آید و ایمان از قلب

Belief is Lip Service; Trust is Heart Felt

باور تملق است و ایمان احساس قلب

Believe many; Trust only a Few

باور بسیار است و ایمان خیلی کم

Believing is Easy, Trusting is Hard

باور داشتن آسان است و ایمان داشتن دشوار

Belief scores 50%, Trust scores 100%

برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنیدsun_rise_on_earth_by_p1ner0.jpg
راضیه مهربون

The heart of love is courage,

The core of courage is love,

Without the one there is no other.

Love listens with courage to care,

The courage to forsake fear, doubt, desire.

Love is wisdom, love is freedom, love is kindness.

Love listens.

Love speaks.

Speak love, and courage will listen.

جوهر عشق شجاعت است

و هسته شجاعت عشق.

بدون هر یک، دیگری وجود ندارد.

عشق به شجاعت گوش فرا می دهد تا مراقب شجاعت باشد

برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنیدasheq-shodan.jpg

راضیه مهربون

Because you picked me up, when I struggled to get through.

تو مرا در برگرفتی آن هنگام که من تلاش می کردم دست از همه چیز بکشم

Because you healed my heart, when it was thrown and shattered.

بر قلبم مرهم گذاشتی آن هنگام که لگد مال و شکسته بود

Because you gave me hope, when it seemed so out of reach.

به من امید بخشیدی آن هنگام که به نظر دست نیافتنی بود

Because you filled me with peace, when chaos flowed through my veins.

مرا از آرامش لبریز کردی آن هنگام که آشفتگی در رگهایم جریان داشت

Because you showed me the light, when there was only darkness.

روشنایی را نشانم دادی آن هنگام که فقط تاریکی محض بود

Because you gave me comfort, when my voice cried out in pain.

برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید8c1rk7byfyiw1nry9i0k.jpg
راضیه مهربون

The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential... these are the keys that will unlock the door to personal excellence.

میل به پیروزی، میل به موفقیت، انگیزه برای رسیدن به نهایت تواناییت، کلیدهایی هستند که درب تعالی و کمال را میگشایند
برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید1344492988921061_large.jpg
راضیه مهربون

Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.

می خواهی بدانی کیستی؟ نپرس. عمل کن! عمل توست که تو را تعریف و ترسیم میکند

برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید1344492564790017_large.jpg
mohamad مو قشنگ
این دعا را منتشر کنیدوببینید چطور غمهایتان از بین میرود
((سبحان الله یافارج الهمّ ویاکاشف الغم فرّج همی ویسرّ أمری
و أرحم ضعفی و قلة حیلتی وأرزقنی من حیث لا أحتسب یارب العالمین))
حضرت محمد(ص)فرمودند هرکس مردم را از این دعا باخبر کند
در گرفتاریش گشایش پیدا میکند*

باز نشر یادتون نره
راضیه مهربون

The key to my rusted heart is always nearby, laughing.

کلید قلب زنگار گرفته ام همیشه همین نزدیکیست و اون خنده است.

I want to find a happiness that has no shape.

میخوام شادی ای پیدا کنم که شکل خاصی نداشته باشه

Even if by opening it, a rain of darkness starts falling.

حتی اگه با باز کردنش باران تاریکی شروع به باریدن کنه

This huge dream that can't be voiced,

این رویا اونقدر بزرگه که نمیشه به زبون آورد

I'll grant you, even if it deepens my wounds.

من اون شادی رو به تو میبخشم حتی اگه زخمام رو عمیقتر کنه

Believe in us, because then we can keep talking without looking away.

به خودمون باور داشته باش، چون اینطوری میتونیم بدون اینکه به اطراف نگاه کنیم با هم صحبت کنیم

If one day you realize that there's no light in your life,

راضیه مهربون

God is the greatest artist
To whom no one can compare,
Streaking sunsets very beautiful,
Painting rainbows in the air.

Brushing green the hillside scene,
Blotting blue the sky above,
Splashing flowers 'cross the ground beneath,
Shading white clouds with His glove.

Of the wonders God has made
There is none that is so fair
As the smile He paints upon your face
When you realize He's there.

خدا بزرگترین هنرمند است

هیچ کس را یارای رقابت با او نیست

خطوطی که برغروب خورشید میزند چه زیباست

رنگ آمیزی رنگین کمان در آسمان

رنگ سبزی که بر دامنه کوه می پاشد

لکه های آبی آسمان بالا

رویش گلها زیر پای زمین

سایه سفید زدن بر ابرها

همانا از شگفتیهای خداست که میسازد

هیچ چیز زیباتر از آن نیست

راضیه مهربون

Friends are far, friends are near,
Friends will be there to lend an ear,
They listen, laugh, and care,
But most of all, they're always there,
Through thick and thin, up and down

دوستان دورند و نزدیک

دوستان کنارت هستند تا به سخنانت گوش فرا دهند

آنها به سخنانت گوش می دهند، با تو می خندند و به تو اهمیت می دهند

اما مهمتر از تمام اینها، در همه حال و در فراز و نشیب، همیشه پشت و پناهت هستند
برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنید0.262788001313667423_pixnaz_ir.jpeg
راضیه مهربون

Day and night you give me light,
Whenever I'm out of sight.
You always ask the breeze,
To wipe away all my tears,
Whenever I can sense the fear.

You are the sun that lights my heart.

هر زمان، شب و روز، به من روشنی می بخشی، حتی اگر جلوی دیدگانت نباشم

و هر زمان که من احساس ترس می کنم، همیشه از نسیم می خواهی که تمام اشکهایم را پاک کند

تو آن خورشیدی که بر قلبم می تابی

برای مشاهده در ابعاد واقعی کلیک کنیدykgmr7dl56vrhgfpys2b_8-.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 >