حال همه ما خوب است..... اما تو باور نكن ... تو دینای منی اما....به دنیا اعتمادی نیست... myholyloverise@yahoo.com
ارتباط با کاربر
مشخصات کاربر
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩
1252 پست
13249.75
647 کاربر
کاربر حرفه ای
2,541 بازديد
مرد - مجرد
1368/05/08
فوق ديپلم
تعمیرات موبایل
ايران - کردستان - سنندج
با خانواده
رفته ام
نميکشم
nokia c1
......
180 - 75
موزیک
من در لیست دیگر کاربران ( مشاهده همه )
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
دوستان من ( مشاهده همه )
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
گروه های من ( مشاهده همه )
 
دوستان مشترک
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
آخرین بازدید کنندگان
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 

samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩

مطالب اطلاعات دوستان گروه ها طرفداران لینک ها گالری تصاویر
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ

از چت و mail شبونه

از pm دادن تو room و از سلام عاشقونه 

on شدم به مهربونی 

که بگم با تو می چتم 

تا بگم بمونی on-line 

از firend لیست قشنگم 

باز off های عاشقونه 

email های بی نشونه 

این facenama

کاشکی همینجوری بمونه                                      

عشق تو برای قلبم 

اولین و آخرینه 

تویی تنها همزبونم                                             

که همیشه نازنینی

اگهon-line 

اگه off-line

تو بمونی                                                       

یا نمونی                                                            

تو واسم هنوز همونی                                              

که برام عزیزترینی                                                        

تو واسم هنوز همونی

که برام عزیزترینی
هستی آروم و عادی
خداوند بی نهایت است،اما به قدر فهم هر نفر کوچک میشود و به قدر نیاز هر نفر فرود می آید و به قدر آرزوی هر نفر گسترده میشود وبه قدر ایمانمان کارگشا
رايــان هـــنر
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺻﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻨﺘﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﯿس:
ﺑﺎﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ = ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﮑﻠﺘﻢ !
ﻻﯾﮏ = ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯﺕ!
ﺑﭽﻪ ﭘُﺮﺭﻭ = ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ!
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ = ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﯿﯽ!
ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!
ﺩﯼ = ﺍﯼ ﺷﯿﻄﻮﻥ !
ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ = ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ!
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ = ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﯼ!
… ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﯿﺎﺩ = ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﺯﻣﻮ ﺑﮑِﺶ!
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻻﻻ = ﺑﻬﻢ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﺑﮕﻮ!
ﭼﺮﺍ ﮐﻢ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﺸﯽ ? = ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺑﯿﺎ ﭘﯽ ﺍﻡ = ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻢ!
ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ = ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮ!
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﯼ ? = ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ!
ﻫﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﺴﺘﯽ = ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﺣﺴﻮﺩﯼ!
ﺑﻬﺖ ﻗﻮﻝ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﻡ = ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ!
ﻋﮑﺴﺖ ﻗﺸﻨﮕﻪ = ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﯽ
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ
ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺎﺋﻮﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻩ .!!! :))))))
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
بفرمایید شامپاین چیست؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

در گویش اصفهانی: “بفرمایید طبقه پایین برای صرف شام
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
هموطن آريايي، در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد همه شلوار خود را بالا کشيده اند و هيچ کس مارک شورت و قاچ پر از پشم خود را نمايان نکرده است، اگر خون آريايي تو رگهات داري بکش بالا
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
هموطن آريايي، در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد همه شلوار خود را بالا کشيده اند و هيچ کس مارک شورت و قاچ پر از پشم خود را نمايان نکرده است، اگر خون آريايي تو رگهات داري بکش بالا
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
////// ﺗﺴﺖ ﺟﺎﻟﺐ و فوق العاده ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ \\ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ 4ﺗﺎﺣﯿﻮﻭﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﺮﻥ ﺑﺎﻻ 1 ﺷﯿﺮ 1ﻣﯿﻤﻮﻥ 1ﺯرافه ﻭ 1ﺳﻨﺠﺎﺏ تصﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻥ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﯾﻚ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺪﻥ ﯾﻚ ﻣﻮﺯ ﺍﺯﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﯽ ﻛﺪﺍﻡ 1 ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﭘﺎﺳﺦ باﺯﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻓﻜﺮ فکرکن و جواب بده ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ببینید . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ: ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ = ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﻤﻮﻥ = ﮔﯿﺞ ﻫﺴﺘﯽ ﺯﺭﺍﻓﻪ = ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﻨﺠﺎﺏ = ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻜﻪ: آخه ابله ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ کجا موز داره؟هان؟ چه با اعتماد به نفس هم واسه من حل میکنه قیافشو تورخدا
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
ﮔﻼﺑﯽ : ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﮔﺮﺩﻭ : ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻐﺰﻡ
ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ : ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻡ
ﺑﺎﺩﺍﻡ : ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺸﻤﻢ
ﺧﯿﺎﺭ : ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﮐﯿﻮﯼ : ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ...
samy rezaee۩۩۩مدیر ارشد گروه رفیقای باحال۩۩۩ خوشتیپ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﺵ ﻋﯿﻦ ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﭘﯿﮑﺎﻥ 47 ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ دوستش
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ: ﺑﻨﻈﺮﺕ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺰﺍﺣﻤﻢ
ﻧﺸﻦ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺑﺰﻧﻤﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮﻩ
ﮐﻨﻪ؟ ! ؟ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
صفحات: 1 2 3 4 5 >