bumim.ir
بروز رسانی 
shedrem (نم نم بارون)
shedrem (نم نم بارون)
500x443_1484291247409932.jpg
💧 خواب دیدم آمدےخواب مرا تعبیر ڪن

💧 تو بیا و قصہ این انتظار را تفسیر ڪن

💧 تو بیا تاحال این دلهایمان بهتر شود

💧 ابر بارانےبیا تا شهر پر از شبنم شود

مشاهده همه ی 1 نظر