bumim.ir
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian
سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی
www.Nasirian.com
مشاهده همه ی 1 نظر