bumim.ir
پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا
اگر به مردگان زندگی دوباره بخشیده شود آیا میتوانند اشتباهات خود را جبران کنند ؟
من خیلی به این موضوع علاقه مند بودم که اگر به انسان ها پس از مرگ زندگی دوباره بخشیده شود ، آیا می توانند اشتباهات خود را جبران کنند یا خیر ؟

#مرگ #زمان #زندگی #فرصت #اشتباه #جبران #بازی #آزمایش #تولد #چالش #پرشن_ایکسترا
#persianxtra
@persianxtra


ادامه در وب سایت پرشن ایکسترا
 لینک
لینک مستقیم
کاربری در لیست بازنشر کنندگان این پست نیست.
کاربری در لیست دوستداران این پست نیست.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید