shokuh (تبریز) مهربون
میگی عاشقمی آخه عاشق این جوری من که ندیدم راهی که میری همه خط کشیاش وخودم کشیدم بروقصه بسازواسه یکی دیگه که من پریدم. من وسیاه نکن مگه نمیدونی