فاطمه خوشتیپ

 

به دوری ز اولاد زهرا(س) نیرزد

و این زندگانی فانی جوانی

خوشی های امروز و اینجا

به افسوس بسیار فردا نیرزد

اگر عاشقانه هوادار یاری

اگر مخلصانه گرفتار یاری

اگر آبرو میگذاری به پایش

یقیناً یقیناً خریدار یاری

بگو چند جمعه گذشتی زخوابت

چه اندازه در ندبه ها زار یاری ؟