محمد آروم و عادی

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد

                                       شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد

[لینک]