محمد رحيمي  ( عاشق کسانی که هوادارم بشن ) عاشق

بزرگترین سلول بدن انسان، در زنها، تخمک و در مردها اسپرم است.

یک مثانه پر میتواند به اندازه یک توپ بیس بال شود.

تقریبا ۷۵ درصد مدفوع از آب تشکیل شده است.

فقط ۷ ثانیه طول میکشد که غذا از دهان به معده برسد.

یک تار موی انسان می تواند وزنی معادل سه کیلوگرم را تحمل نماید.

استخوان ران انسان از یتن نیز سخت تر است.

اندازه شست پای شما برابر اندازه بینی شماست.

قلب خانم ها سریعتر از آقایان میزند.

اگر یک مرد معمولی هیچگاه ریش خود را اصلاح نماید، میتواند ریشی به طول ۱۳ فوت در زمان مرگ داشته باشد.

مردانی که روس سینه آنها مو ندارد، بیشتر مبتلا به بیماریهای ریوی می شوند.