♥♥♥تک سوار عشق♥♥♥ عصبانی
یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.