bumim.ir
بروز رسانی 
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت


.گمت کردم ولی غافل از اینکه.

.خدا با این بزرگی گم نمیشه.

.مواظب بودی از دستت نیفتم.

.هوامو داری و داشتی همیشه.


مشاهده همه ی 195 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

تب تو از لحظه های من نگیر   این همون داغی که میپرستمه
وقتی که دستاتو میگیرم ببین   اختیار کل دنیا دستمه
من که یه عمره پر از بغضم ببین   واسه یه لبخند تو چه میکنم
زندگی دلیل بغض من نبود   تو نمیخندی که گریه میکنم

دیگه بعد از این سمت من بیای هرچی تو بگی هرچی تو بخوای

خودتو پایین میاری پای من   که تورو پیدا کنم فقط همین
چیزی جز افتادن از چشمای تو   منو از بالا نمیزنه زمین 
از خودم خیلی خجالت میکشم    وقتی حتی از منم دلت پره
وقتی حالتو عوض نمیکنم    بودن من به چه دردی میخوره

دیگه بعد از این سمت من بیای هرچی تو بگی هرچی تو بخوایمشاهده همه ی 131 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

پروردگارا ...
هیچ آغوشی به گرمی آغوش تو نیست
و هیچ معشوقی به دلدادگی تو نیست
هر کس به یادم هست به یادش باش
کنارم نیست کنارش باش
غم دارد غم خوارش باش
تنهاست پناهش باش
پروردگارا ...
دوستانم را عاشقانه به آغوش تو میسپارم

مشاهده همه ی 113 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

یه شب میون بارون غرورمو شکستم... کاشکی بهت میگفتم چقد تورو میخاستم

میخوام بازم بخونم تو بارون از نگاهت... با اینکه خیلی خستم بگذرم از گناهت

آخه تو عزیز قصه هامی... آخه تو شعر روی لبامی

آخه جون تو بسته به جونم... اگه بری دیگه نمیتونم

آخه اسم تورو که میارم... میشی همه ی دارو ندارم

از چی میترسی تو مهربونم... من که رو عشق تو موندگارم

مشاهده همه ی 147 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

 

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺯ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ، ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﻣﺎ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﺸّﺎﻕ ﺑﺮﻓﺘﯿﻢ
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﮐﯿﺶ ﻭ ﻣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯿﺪ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺮﺍ ﯾﺎﺭ ﺑﺸﺪ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﺴﺘﺎﻥ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺩﻝ ﻋﺸﺎﻕ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﺎﻕ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﺍﺑﺶ
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ

 

مشاهده همه ی 149 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

زمان زیادی گذشت تا...
فهمیدم همیشه اونیکه میخوای نمیشه...
 فهمیدم بی تفاوتی بزرگترین انتقامه...
 تنفر یه نوع عشقه... دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته...
غرور بزرگترین دشمنه... خدا بهترین دوسته...
سلامتی بالاترین ثروته... آسایش بهترین نعمته...
فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نیست...
 هرکسی زبونش نرمه دلش گرم نیست...
هرکسی اخلاقش تنده جنسش سنگ نیست...
و هرکی میخنده بدون درد و غم نیست...
ظاهر دلیلی بر باطن نیست...
فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نیست...
فهمیدم جنگیدن با بعضی ها اشتباه محضه...
فهمیدم خیلی وقتا خواسته هات حتی با گریه و التماس هم شدنی نیست...
فهمیدم گاهی اوقات تو اوج شلوغی تنها ترینی...

مشاهده همه ی 363 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !! 
ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ...
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ...
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ...
ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ...
ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ... 
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ 
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

مشاهده همه ی 110 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت
 
بارالها ...
تنها کوچه ای که بن بست نیست
کوچه ی یاد توست ...
از تو خالصانه میخواهم که دوستانم در کوچه پس کوچه های زندگیشان اسیر هیچ بن بستی نگردند ...
 

مشاهده همه ی 101 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت


گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
    گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .


مشاهده همه ی 229 نظر
آبان دخت
ناراحتناراحت
آبان دخت

گه گاهي که دلم ميگيرد ميگويم:
به کجا بايد رفت؟
به که بايد پيوست؟
به که بايد دل بست؟
حس تنهاي درونم گويد:چه سوالي داري!...تو خدا را داري..و خدا اول و آخر با توست..

مشاهده همه ی 117 نظر