bumim.ir
بروز رسانی 
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

به یاد داشته باش
هروقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن
کسی هست که عاشقانه تو را مینگرد و منتظر توست...
اشکهای تو را پاک میکند و دستهایت را صمیمانه میفشارد...


مشاهده همه ی 37 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت


.گمت کردم ولی غافل از اینکه.

.خدا با این بزرگی گم نمیشه.

.مواظب بودی از دستت نیفتم.

.هوامو داری و داشتی همیشه.


مشاهده همه ی 236 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

تب تو از لحظه های من نگیر   این همون داغی که میپرستمه
وقتی که دستاتو میگیرم ببین   اختیار کل دنیا دستمه
من که یه عمره پر از بغضم ببین   واسه یه لبخند تو چه میکنم
زندگی دلیل بغض من نبود   تو نمیخندی که گریه میکنم

دیگه بعد از این سمت من بیای هرچی تو بگی هرچی تو بخوای

خودتو پایین میاری پای من   که تورو پیدا کنم فقط همین
چیزی جز افتادن از چشمای تو   منو از بالا نمیزنه زمین 
از خودم خیلی خجالت میکشم    وقتی حتی از منم دلت پره
وقتی حالتو عوض نمیکنم    بودن من به چه دردی میخوره

دیگه بعد از این سمت من بیای هرچی تو بگی هرچی تو بخوایمشاهده همه ی 145 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

پروردگارا ...
هیچ آغوشی به گرمی آغوش تو نیست
و هیچ معشوقی به دلدادگی تو نیست
هر کس به یادم هست به یادش باش
کنارم نیست کنارش باش
غم دارد غم خوارش باش
تنهاست پناهش باش
پروردگارا ...
دوستانم را عاشقانه به آغوش تو میسپارم

مشاهده همه ی 129 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

یه شب میون بارون غرورمو شکستم... کاشکی بهت میگفتم چقد تورو میخاستم

میخوام بازم بخونم تو بارون از نگاهت... با اینکه خیلی خستم بگذرم از گناهت

آخه تو عزیز قصه هامی... آخه تو شعر روی لبامی

آخه جون تو بسته به جونم... اگه بری دیگه نمیتونم

آخه اسم تورو که میارم... میشی همه ی دارو ندارم

از چی میترسی تو مهربونم... من که رو عشق تو موندگارم

مشاهده همه ی 155 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

 

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺯ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ، ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﻣﺎ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﺸّﺎﻕ ﺑﺮﻓﺘﯿﻢ
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﮐﯿﺶ ﻭ ﻣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯿﺪ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺮﺍ ﯾﺎﺭ ﺑﺸﺪ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﺴﺘﺎﻥ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺩﻝ ﻋﺸﺎﻕ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﺎﻕ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﺍﺑﺶ
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ

 

مشاهده همه ی 151 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

زمان زیادی گذشت تا...
فهمیدم همیشه اونیکه میخوای نمیشه...
 فهمیدم بی تفاوتی بزرگترین انتقامه...
 تنفر یه نوع عشقه... دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته...
غرور بزرگترین دشمنه... خدا بهترین دوسته...
سلامتی بالاترین ثروته... آسایش بهترین نعمته...
فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نیست...
 هرکسی زبونش نرمه دلش گرم نیست...
هرکسی اخلاقش تنده جنسش سنگ نیست...
و هرکی میخنده بدون درد و غم نیست...
ظاهر دلیلی بر باطن نیست...
فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نیست...
فهمیدم جنگیدن با بعضی ها اشتباه محضه...
فهمیدم خیلی وقتا خواسته هات حتی با گریه و التماس هم شدنی نیست...
فهمیدم گاهی اوقات تو اوج شلوغی تنها ترینی...

مشاهده همه ی 365 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !! 
ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ...
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ...
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ...
ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ...
ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ... 
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ 
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

مشاهده همه ی 113 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت
 
بارالها ...
تنها کوچه ای که بن بست نیست
کوچه ی یاد توست ...
از تو خالصانه میخواهم که دوستانم در کوچه پس کوچه های زندگیشان اسیر هیچ بن بستی نگردند ...
 

مشاهده همه ی 111 نظر
آبان دخت
آروم و عادیآروم و عادی
آبان دخت


گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
    گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .


مشاهده همه ی 231 نظر