دوست مجازی من... چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی وگاهی تو مینویسی و من میخوانم دوست مــــــــــجازی من این روزها درد دلهایمان را به زبان نمی آوریم تایپ میکنیم مانده ایم اگر این دنیای مجازی نبود روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم نامت زیباست اما افسوس مجازی هستی پشت هر یک از این نوشته ها یک نفرنشسته است میخواند،فکر میکند،گاهی هم گریه میکند،یا میخندد برای چند دقیقه هم که باشد از دنیای واقعی مرخصی میگیری مینشینی برای دل خودت گاهی هم شب و روز میچرخی در این دنیای رمز دار ولی میدانم قدر تمام لبخندهایت تنها هستی اگر همدمی بود که مجازی نمیشدی دوست مــــــــــجازی من گاهی آنقدر بیخود میشویم بین یک دنیا دروغ و اعتقاد فراموش میکنیم خودمان را دور میزنیم منطق و باورهایمان را میخندیم/گاهی هم دروغ میگوییم نمیدانم.... شاید این معجزه ی مـــــجازی بودنت باشد دوست مجازی من بودنت را قدر میدانم♥
ارتباط با کاربر
مشخصات کاربر
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ
39171 پست
126536
5165 کاربر
43,905 بازديد
زن
0000/00/00
هرمزگان - بندرعباس
موزیک
برچسپ ها
من در لیست دیگر کاربران ( مشاهده همه )
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
دوستان من ( مشاهده همه )
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
گروه های من ( مشاهده همه )
 
دوستان مشترک
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
آخرین بازدید کنندگان
کاربری وجود ندارد و یا این قسمت خصوصی است
 
ورود به سایت
نام کاربری
کلمه عبور
ورود
 
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت
می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری
که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند ؟
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت
ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت
ॐŁøЯd•´¯`•∂м¡яÏॐ
♣ДLÎ ♠
ॐŁøЯd•´¯`•∂м¡яÏॐ
604044_394970320573105_1719983.jpg?async


ناز آن چشمی که سویش مال ماست


ناز آن زلفی که تارش مال ماست


ناز آن چوپان که سازش مال ماست


از آن یاری که قلبش یاد ماست

ܨܓܨزهـــــ ــــــ ـــرهܓܨ ناراحت

بانو گوش کن
مردي که تورا دوست داشته باشد تنت را عريان نميکند بانو!!
بلکه لباس عروس بر تنت ميکند...
بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت آن بوسه بر پيشاني خيلي بيشتر از لب دادن بود...
اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که ميگيرد حتي براي يک لحظه ديوانه ات ميکند و از برق چشمانم مست ميشوي احتياج به هم آغوشي و همخوابي نيست ...
اگر عشقت مردانگي داشته باشد از دوري يکديگر هم لذت ميبريد چون مطمن هستي جايت در ميان قلبش ثابت و دست نخوردني ست!!
لازم نيست هر روز هفت قلم آرايش کني که مبادا خوشکلتر از تو دلش را ببرند ، خيالت تخت است که تو باهمان قيافه و خود واقعي ات حاکم ذهن او هستي....
اين مطمن بودن از رابطه يعني باليدن به خود و افتخار کردن به سرنوشت ؛
که يه مرد توي زندگي داري تاهميشه تکيه گاه است و يقين داري که تنها انتخابش توي زندگي تو هستي و بس..
ॐŁøЯd•´¯`•∂м¡яÏॐ
صفحات: 1 2 3 4 5 >