افسوس و هزاران افسوس از آن روزگار زیبا که گذر کرد ....
بروز رسانی 
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

اجازه نده ، دیروز بـا خاطـراتش و فـردا با وعده

اجازه نده ، دیروز بـا خاطـراتش و فـردا با وعده

اجازه نده ، دیروز بـا خاطـراتش و
فـردا با وعده هایـش تـو را خواب کنند.
اجـازه نده ، دیـروز و فـردا
با هم دست به یکی کنند، و لذت
لحظات نـاب امروز را از تو بگیرند،
اجازه نده افکار پـوچ ،
تازگی زندگی اکنون را از تو بگیرند،
بدون قضاوت و بـر چسب زدن به افکارت
از لحظات امـروز لذت ببر.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

اون‍ج‍ای‍ی‌ک‍ه‌ ِ‌اِب‍ی‌م‍ی‍گ‍ه: «م‍ن ‌اَز ت‍وی‍ی ‌ک‍ه

اون‍ج‍ای‍ی‌ک‍ه‌ ِ‌اِب‍ی‌م‍ی‍گ‍ه: «م‍ن ‌اَز ت‍وی‍ی ‌ک‍ه
.


اون‍ج‍ای‍ی‌ک‍ه‌ ِ‌اِب‍ی‌م‍ی‍گ‍ه:

«م‍ن ‌اَز ت‍وی‍ی ‌ک‍ه ‌ب‍د ک‍ردی‌ ب‍ام‍ن
گ‍ِل‍ه‌م‍ی‍ک‍ن‍م...
دل‌ن‍م‍ی‍ک‍ن‍م!»

خ‍ی‍ل‍ی ‌ع‍اش‍ق‍ه، خ‍ی‍ل‍ی...

نظرات برای این پست غیر فعال است
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

هروقت حس کردی کسی داره ازت دوری میکنه،

هروقت حس کردی کسی داره ازت دوری میکنه،


هروقت حس کردی کسی داره ازت دوری میکنه،
هیچوقت دیگه مزاحمش نشو...

نظرات برای این پست غیر فعال است
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

عاخه کی چشماش مث توعه که بخام نگاش کنم

عاخه کی چشماش مث توعه که بخام نگاش کنم
.


عاخه کی چشماش مث توعه که بخام نگاش کنم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم . برای جلوگیری

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم . برای جلوگیری

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .

کليدهای اين تغيير عبارتند از :

کلید اول: خواستن
كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
كلید چهارم: عمل کردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ

ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ
.


ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ..
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮﺕ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ..
ﻭ ﭘﻨﺠﺮﮤ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻣُﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺰﻭﺍﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

نیستی من به خودم سیگار تعارف می زنم

نیستی من به خودم سیگار تعارف می زنم
.


نیستی
من به خودم سیگار تعارف می زنم
به جای تو اخم می کنم
به جای خودم شرم !
جای تو لبخند می زنم و جای خودم عاشقت می شوم!
نیستی...
و من اینطور ساده دیوانه میشوم !

نظرات برای این پست غیر فعال است
روژان
آروم و عادیآروم و عادی
روژان

آخرش یاد می گیری از یک دوستت دارمِ ساده، برای

آخرش یاد می گیری از یک دوستت دارمِ ساده، برای
.

آخرش یاد می گیری
از یک دوستت دارمِ ساده، برای دلت یک خیالِ رنگارنگ نبافی...
که رابطه یعنی بازی و اگر بازیگری نکنی، می بازی...
که داستان های عاشقانه، از یک جایی به بعد رنگ و بوی منطق به خود می گیرند...
که سر هر چهار راهِ تعهد، یک هوسِ شیرین چشمک می زند...
یاد می گیری
که خودت را دریغ کنی تا همیشه عزیز بمانی...
که آدم جماعت چه خواستن های سیری ناپذیری دارد...و چه حیله هایی برای بدست آوردن...
که باید صورت مسئله ای پر ابهام باشی، نه یک جوابِ کوتاه و ساده...
که وقتی باد می آید باید کلاهت را سفت بچسبی، نه بازوی بغل دستی ات را...

روزی می فهمی
در انتهای همه گپ زدن های دوستانه، باز هم تنهایی...
و این همان لحظه ای ست
که همه چیز را بی چون و چرا می پذیری

نظرات برای این پست غیر فعال است